ארגון הפרקטיקה

ארגון הפרקטיקה- שנה ד

מטרות: 1. הקניית ידע, גישה ומיומנות, במטרה לשפר באופן מתמיד את המרכיבים השונים במתן שירות הבריאות בפרקטיקה הרפואית בקהילה, בסטנדרטים הגבוהים ביותר.
2. מתן ידע וכלים אשר יעזרו למתמחה להתכונן לפרק ארגון הפרקטיקה בבחינת שלב ב'.
3. חשיפה לרופאי משפחה בכירים ולדרכי התמודדותם עם ארגון הפרקטיקה, במסגרות השונות של העבודה – המרפאה העירונית, המרפאה הכפרית והמרפאה העצמאית.

יעדים (objectives): בתום הקורס, המתמחה ידע לנצל את משאבי המערכת הרפואית על מנת לאפשר טיפול רפואי מיטבי למטופליו. המתמחה ירכוש כלים לאיסוף והערכה של מדדים אפידמיולוגיים וכלכליים בפרקטיקה, ילמד לאתר את הצרכים הרפואיים של אוכלוסיית המטופלים וידע לארגן את עבודת המרפאה בהתאם. ידע את עקרונות עבודת הצוות, תכנון פרויקטים לשיפור איכות העבודה וקידום הבריאות, יכיר שיטות רישום רפואי ומעקב חולים כרוניים. ידע להעריך ידע רפואי בקבלת החלטות לגבי ביצוע בדיקות עזר, יעוצים וטיפולים רפואיים וליישמם. יכיר סוגים שונים של מרפאות ושיטות עבודה שונות.

נושאי השיעור:

  • הכרת הפרקטיקה – עקרונות עבודת צוות
  • מאפיינים של סוגי פרקטיקות שונות – ביקורי בית
  • תכנון שעות העבודה – הרשומה הרפואית
  • יעוצים רפואיים והקשר עם הקהילה  – שיפור ואבטחת איכות
  • הייעוץ הטלפוני – ניהול סיכונים
  • סקירה ורפואה מונעת – כלכלת בריאות
  • שימוש בבדיקות עזר – מחקר ואפידמיולוגיה

;

מטלות:

הגשת עבודה מסכמת בה יציג המתמחה את המאפיינים העיקריים של הפרקטיקה בה הוא עובד. חלק מהמתמחים יתבקשו להציג את עבודתם בשיעור.

הערכה: תינתן על סמך

  1. העבודה המסכמת
  2. השתתפות פעילה בשיעור

מורי הקורס: ד"ר ג. מנחם-צמח, ד"ר ליעד ורדי