באלינט

מטרת הקורס:  

מטרתה של קבוצת באלינט היא לאפשר למתמחים להעמיק את הטיפול בחוליהם, תוך הבנת התהליכים הבאים:

  1. רגשותיו של הרופא המטפל במפגש הרפואי והשפעתם על המפגש
  2. חשיבות השיתוף ברגשות עם עמיתים כדרך למניעת שחיקה ולשיפור הטיפול
  3. העמקת המודעות להשפעת החולה ו/או משפחתו על עבודת הרופא
  4. היכולת להבחין בדילמות העולות מתוך הקשר רופא-חולה, במצבים ספציפיים

שיטת ההוראה ומהלך השיעור:   

במפגש, מעלה אחד המתמחים דילמה בה הוא מתלבט. מגוון התחומים הוא רחב: יחסי רופא-חולה, קשיי הרופא בהתמודדות עם החולה ומשפחתו, קשיים בקשרים עם רופאים אחרים, קשיים עם המערכת הרפואית וכו'

הקבוצה דנה בדילמה שהועלתה. המתמחים משתפים את עמיתיהם בניסיונם עם מקרים דומים

מטרת הדיון היא לעזור למתמחה להבין מה הניע אותו לפעול כפי שפעל במקרה זה וללמוד, בתהליך זה, משהו חדש על עצמו

על כל מתמחה להביא לדיון בכתה לפחות דילמה אחת בה הוא/היא מתחבט/ת. כמו כן, על כל מתמחה להשתתף באופן פעיל בדיונים בכתה. בנוסף,  יעריכו מנחי הקורס את המתמחים הערכה מעצבת, בהתאם למטרות הקורס.

הערכה:

כל משתתף יתבקש לכתוב בסיום כל שיעור מה הוא למד בשיעור. אנו נבהיר למשתתפים כי לא מדובר על תוכן השיעור, אלא על תובנה אליה הגיע במהלך השיעור, אם באשר לעמדותיו, רגשותיו או התנהגותו הוא בתחום הנידון, או בהתייחס למשתתפים אחרים.

המסרים ינותחו ע"י המנחים. הערכה מעצבת תינתן למשתתפים בתחילת כל שיעור, בהתייחס למסרים שכתבו.

עם סיום הקורס, יתבקש כל מתמחה לכתוב במספר מלים מה תרם לו הקורס: מה למד על עצמו כאדם, כמטפל, כרופא וכחבר במהלך השיעורים.

כל מתמחה יקבל מהמנחים משוב בכתב על הדברים שכתב (הערכה מעצבת).

מנחי הקורס:  ד"ר מ. שקד וע"ס ע. יבזורי-אראל