גישה למטופל קשיש במרפאה

יעד 

רכישת ידע ומיומנות בגישה לחולה הקשיש וטיפול בבעיות שכיחות בקשישים בקהילה על ידי רופא המשפחה.

מטרות הקורס

בתום הקורס המתמחה יוכל:

לתאר את הגישה לאבחון וטיפול בבעיות שכיחות במטופל הקשיש הכוללת  איסוף מידע ביו-פסיכו-סוציאלי, בדיקה גופנית מכוונת לבעיה, פירוט אבחנה מבדלת ואפשרויות טיפוליות תוך כדי קביעת סדרי עדיפות.

לפרט את השינויים הפיזיולוגים המתרחשים בזיקנה.

לתרגל ולהשתמש בכלים שכיחים ושימושיים במרפאה להערכה תפקודית וקוגניטיבית של הקשיש.

יכיר את הסינדרומים הגריאטרים ויוכל לפרט את הגישה האבחנתית והטיפולית בהם במרפאה.

לבצע חיפוש במקורות מידע רפואיים לגבי נושאים שכיחים בגריאטריה.

להכיר את המשאבים החשובים בקהילה הרלבנטיים לסיוע לקשיש ומשפחתו.

ירגיש בטחון בהובלת הטיפול בקשיש.

יזדהה עם תפקידו של רופא המשפחה כמטפל בכל בני המשפחה בכל טווח הגילאים.

נושאי הקורס

 1.  כלים וטסטים להערכת הקשיש.
 2.  הגישה לנפילות בקשיש.
 3.  הקשיש המרותק לביתו.
 4.  הגישה לירידה קוגניטיבית, דמנציה ואלצהיימר.
 5. Polypharmacy
 6. Multimorbidity
 7.  שירותים סוציאלים ומשאבים בקהילה לקשיש.
 8.  הגישה לדיכאון בקשיש.
 9. ירידה במשקל והערכה תזונתית של הקשיש.
 10. אי שליטה במתן שתן בקשיש.
 11.  ביצוע הערכה כוללנית של הקשיש.
 12. הכרת החוקים הרלבנטיים ודילמות אתיות – אפוטרופסות, הנחיות מקדימות, יפוי כוח, הזנחה ואלימות.

שיטות הוראה:

הרצאה פרונטלית עם מצגת

הוראה מבוססת על סיפורי מקרה ודיון בקבוצות קטנות

תרגול כלים להערכת הקשיש באופן עצמאי

לימוד פרטני עצמי והיכרות עם מקורות לימוד שונים

סרטים קצרים בנושאים שונים.

הכנת משימה שבועית ע"י כל מתמחה המחייבת חיפוש במקורות מידע.

מטלות:

קריאת הספרות הנלווית הנמצאת באתר הקורס לפני כל שיעור.

הכנה והצגת של "מטלה קטנה" שתפורט עי המדריך המחייבת חיפוש במקורות מידע (יבוצע בזוגות)

Pre test לפני חלק מהשיעורים. תרגול כלים להערכת קשיש עם מטופלים.

הצגת הערכת קשיש תוך שימוש בידע כלים ומיומנויות שנרכשו בקורס – בכיתה במצגת או במייל למדריכי הקורס

הערכה מעצבת

הערכת מדריכים על השתתפות פעילה בשיעור.

הערכת המטלות האישיות שתינתן לכל מתמחה בנוגע לסקירת הספרות שעשה והצגת המטלה הקטנה והגדולה.

הערכה מסכמת בסוף הקורס במסגרת יום הערכה.

ביביליוגרפיה

 1. Rakel, Textbook Of Family Practice 9th Edition, Chapter 4 – Care Of The Elderly Patient, pages 58-80 http://familymed.sbmu.ac.ir/uploads/textbook_of_family_medicine.pdfe

 1. Harrison's Principles Of Internal Medicine 19th Edition,chapter on Aging http://am-medicine.com/2015/05/harrison-principles-of-internal-medicine-19th-edition-pdf.html
 2. Gorrol – Primary Care Medicine, 7th edition. Chapter 169 : evaluation of Dementia, Chapter 173 : management of Alzheimer's disease, Chapter 239 :approach to frailty in older adults and prevention of falls in the elderly.
 3. Specific articles and reading materials in the web site.

מנחי הקורס

ד"ר ש. רוטשילד, ד"ר ע. פורת