מיינדפולדנס

קוריקולום לקורס רפואה מודעת וקשובה במפגש הטיפולי Mindful practice.

יעד: פיתוח היכולת למודעות עצמית וקשב בסביבת העבודה

מטרות:

בסוף הקורס המשתתף יהיה מסוגל:

 • לזהות דפוסי חשיבה והתנהגות המתעוררים אצלו במפגש הטיפולי
 • לזהות תחושות, מחשבות ורגשות המתעוררים אצלו במהלך המפגש הטיפולי
 • לפתח סקרנות ויכולת הקשבה פתוחה ולא שיפוטית
 • להשהות תגובה ולהתבונן בסיטואציות רפואיות במבט ראשוני
 • לזהות מקורות מתח פנימיים בעבודתו
 • לזהות מצבים מועדים לטעויות הנובעים מדפוסי חשיבה והתנהגות של הלומד
 • לתאר דרכים שיעזרו לו להישחק פחות בעבודתו כרופא

שיטות:

 • תרגול פורמלי של קשב והתבוננות
 • תרגילים המשלבים כתיבת נרטיב אישי
 • תרגול Appreciative Inquiery ושאלות רפלקטיביות
 • תרגול והתנסות אישית בין המפגשים (בעבודה, בבית וכו')
 • דיונים

נושאי הקורס: 

 • מהי רפואה קשובה ומודעת –Mindfulness
 • מהו קשב ותשומת לב בחיינו ובעבודתנו
 • Mindfulness במפגש ובתקשורת בין אישית
 • להיות עם סבל ורגשות קשים
 • כיצד רופאים חושבים
 • איזון
 • מקצוענות
 • טעות וכישלון
 • קונפליקטים בעבודה
 • זמן בעבודה ובבית
 • שחיקהמוות ואבדן

תנאי השתתפות: 

 • השתתפות בכל השיעורים
 • תרגול יומי בבית – כ-15 דקות ביום
 • דיוק לשיעורים
 • פתיחות