התמכרויות

מדריכי הקורס – דר' ענבל וייסברג , דר' עדי אלמלם שולחני, עו"ס רונית שריג

 סוג הקורס
קורס בחירה

מועד הקורס
סמסטר ראשון – 13 שעורים.

יעד
להעמיק את הידע וההכרות עם ההתמכרויות השונות , ולעצב גישה לזהוי , הבנה, ליווי וטיפול במטופל הסובל מהתמכרות ומשפחתו .

מטרות הקורס
בסיום הקורס המתמחה:

 1. יכיר מושגי יסוד והגדרות במחקר החברתי, רפואי ופסיכו – ביולוגי בהתמכרות.
 2. יוכל להזדהות ולהבין את התהליכים העוברים על המכור משלב הזיהוי וההכרה בהמתמכרות דרך שלבים שונים בגמילה.
 3. יוכל להניע לשינוי,ויכיר גישות להתערבות וליווי מטופל בהפסקת עישון
 4. ידע לזהות ולהתמודד עם מטופלים עם סיכון לשימוש לרעה בתרופות פסיכו טרופיות ונוגדות כאב.
 5. יכיר את הסמים השונים השכיחים בציבור
 6. ידע לזהות את המטופל הסובל משימוש לרעה סמים ואלכוהול
 7. ידע כיצד להניע מכור לטיפול ולהיכן להפנותו לטיפול
 8. יכיר בסוגי התמכרויות חברתיות נוספות ואפשרויות טיפול בישראל
 9. יכיר את הגישה הטיפולית במשפחת הסובל מהתמכרות .

מבנה המפגשים
בכל מפגש יהיו מרכיבים תאורטיים המלווים בתרגול מעשי בכיתה ובמרפאה

שיטות הוראה
שיטות:

-לאורך כל הקורס הלומדים יתמודדו עם משימות שנוגעות לתכני השבוע ולהרגל או התמכרות שלהם אותו היו רוצים לשנות. דרך המשימה ילמדו על התהליכים הנפשיים העוברים על המכורים לצורך המשימה ניעזר בקבוצת מייל או ווצאפ.

– סדנה מקוצרת להנעה לגמילה מעישון

– סיפורי מקרים מטרימים, ולצורך תרגול אישי של המיומנויות הנלמדות, עם דיון עוקב במליאה

– משימת MINDFULNESS מונחית קבוצתית (הנאה)

– סימולציות ומשחקי תפקידים

– סרטונים וסרטים עם דיון מתאים

– מפגשים ושאלות ותשובות עם מטפלים, מרצים אורחים ועם מכור לשעבר.

– יחולק חומר קריאה מקדים לשיעורים , ודפי "MEMO" לפרישת השירותים בתחום.

נושאי הלימוד

 • מבוא ומושגי יסוד
 • מיני קורס בגמילה לעישון (2 שיעורים)
 • אלכוהוליזם, זיהוי ,טיפול וליווי
 • סמים משני תודעה
 • קנאביס רפואי – תרופה או סם?
 • זיהוי, גישה טיפולית וליווי מטופל הסובל מהתמכרות לסמים משני תודעה
 • שימוש בתרופות פסיכוטרופיות בין טיפול להתמכרות
 • כאב והתמכרות לאופיאטים בקרב מטופלים
 • התמכרויות חברתיות והתנהגותיות זיהוי וגישה (הימורים, אינטרנט, רשתות חברתיות, מין, קניות ועוד )
 • היבטים משפחתיים ורב תרבותיים בהתמכרות.