ההתמודדות הרופא עם אלימות במשפחה

ההתמודדות הרופא עם אלימות במשפחה (אלמ"ב)


קורס בחירה – חובה

אלימות במשפחה הנה בעיה חברתית שתופסת לעיתים קרובות את תשומת לב התקשורת.

אך – מה לנו ולזה ? בקורס נלמד על התופעה ובפרט על השלכותיה המשמעותיות על הבריאות.

נכיר גורמים מטפלים בקהילה. נלמד על תפקידו המרכזי של הרופא והצוות הרפואי. נרכוש מיומנויות חשובות שיסייעו באיתור, הפניה ולווי מטופלים / משפחות הסובלים מכך.

יחד נוכל לנסות לסייע בשבירת מעגל האלימות !


מטרות הקורס


הרופא ידע:

  • להגדיר מהי משפחה נורמטיבית ומהם עקרונות הטפול המשפחתי
  • להגדיר מהי אלימות במשפחה על סוגיה השונים ושכיחותה
  • לתאר את ההשלכות הרפואיות וההסתמנויות הקליניות של אלימות במשפחה
  • לתאר את מעגל האלימות
  • לפרט חסמים ברמת המטופל, המטפל והמערכת
  • לפרט מי הגורמים המטפלים בקהילה בה עובד ודרכי התקשרות עמם
  • לתאר את תפקידי המער' הרפואית בהקשר של אלמ"ב
  • לפרט חוקים ונהלים המתייחסים לנפגעי אלימות במשפחה כולל חובות הדווח, ידוע, התיעצות עם ועדת אלימות וטפסים מתאימים
  • להתייחס לאספקטים תרבותייםבמהלך הקורס הלומד: 
 • ישתף לפחות במקרה אחד של חשד לאלמ"ב
 • יקרא חומר עיוני שישלח
 • ישתתף באופן פעיל בדיונים בכיתה/בפורום מתוקשב וימלא משימות שינתנו במהלך הקורס
 • יתרגל במשחקי תפקידים :
  • תשאול בנוגע לאלימות במשפחה
  • הערכת מסוכנות
  • העברת מידע ומסרים מעצימים
  • הפניה והמשך מעקב
 • יכיר חלק מעמדותיו בנושא באמצעות שאלונים ודיונים

הערכת הלומדים תתבסס על: 

 • קריאת חומרים, בצוע משימות
 • השתתפות בכיתה ובפורום באינטרנט
 • שיתוף במקרים    המשתתפים ימלאו שאלון בתחילת הקורס ובסופו (PRE/POST TEST).מנחי הקורס: ד"ר חגית דסקל-ויכהנדלר, עו"ס יפעת אלון