שיקום

קורס שיקום

מדריכות- הדס אופק- פזיותרפיסטית, ד"ר דנה זליגמן

יעד:

הכרות עם תחומי השיקום, הטיפולים, ושירותי השיקום בארץ

מטרות:

הלומד יכיר את עקרונות השיקום על פי מודל ה- ICF

הלומד יכיר את סוגי הפתולוגיות בהם מטפלים בשיקום

הלומד יכיר את חשיבות, עקרונות ומבנה הטיפול האינטר והמולטידיסציפלינארי בשיקום

הלומד יחשף למגוון כלי האבחון הרלוונטיים והטיפולים המשקמים הניתנים על ידי הדיסיפלינות שונות בהקשר לפתולוגיות השונות

הלומד יכיר את שירותי השיקום הקיימים בארץ

שיטות הוראה:

הרצאות כולל סרטונים והמחשה

דיון על מקרים שיובאו עי' הלומדים והמדריכות

הדגמות של ציוד

מטלות:

השתתפות בשיעור

נושאים:

 1. הקדמה – מהו שיקום, מהי רפואת שיקום, סקירת שירותי השיקום בארץ
 2. טיפול אינטר – דיסציפלינארי – עקרונות וחלוקה. סקירת מקצועות הבריאות ודוגמאות ממצבי פתולוגיה שונים
 3. שיקום לאחר אירוע מוחי ופגיעות ראש
 4. המשך – שיקום לאחר אירוע מוחי ופגיעות ראש
 5. שיקום כאב
 6. שיקום נפגעי חוט שידרה וטיפול ב – failed back
 7. טיפול אינטרדיסציפלינארי בפרקינסון, בטרשת נפוצה, באלצהיימר
 8. אורטוטיקה, אביזרי עזר וטכנולוגיה בשיקום
 9. טיפול בגריאטריה כולל גריה רב חושית
 10. שיקום אורטופדי
 11. שיקום שפה ודיבור באנשים עם פגיעה מוחית נרכשת
 12. שיקום קוגניטיבי
 13. זכויות המטופל

>