קליניקה לשלב א

יעדי הקורס:

מעבר בהצלחה של כל המתמחים בקורס את בחינת שלב א' בהתמחות ברפואת משפחה

מטרת הקורס:

להכין את המתמחים לבחינת שלב א' בדגש על העקרונות הבאים:

 1. שיפור המיומנות בפתרון שאלות רב בררתיות.
 2. שיפור המיומנויות בפיענוח תרשימי אק"ג, אודיוגרמות וצילומי חזה.
 3. שימוש מושכל בידע עיוני לצורך פתרון שאלות בהתאם לדרישות הבחינה.
 4. הכרות מעמיקה עם ההנחיות הקליניות העדכניות בתחומים מגוונים הרלוונטיים לרפואת משפחה.
 5. הפחתת רמת החרדה בזמן הבחינה .

היקף החומר לבחינה רב ורק חלקו ידון במסגרת הקורס. הקורס יסייע בבניית תוכנית לימודים מסודרת, הגיונית ופרקטית ויכסה נושאים הנראים חשובים למדריכי הקורס, אך האחריות היא של הלומדים לבנות תוכנית אישית יעילה לשם הכנה מיטבית לבחינה.

מבנה השיעור:

 1. במהלך הסמסטר הראשון, נתחיל השנה בפיילוט של שיעורים במבנה שונה ממה שהיה בשנים הקודמות. בשיעורים האלו, הכיתה תחולק ל-3 קבוצות. בכל שיעור ייקבע נושא קליני גדול (ריאות, קרדיולוגיה, נוירולוגיה וכדומה) אשר יחולק לפרקי משנה. כל תת קבוצה תהיה אחראית על קריאה ולימוד של פרקי המשנה שקיבלה ופתירת השאלות שיועברו לה מראש באותם הנושאים. במקביל לפתרון השאלות, יהיו אחראים על הכנת מצגת קצרה והעברתה לכיתה בהרכב המלא, וזאת במהלך השיעור, עם הסברים לפתרון השאלות והרחבה בנושאים שנידונו.
 2. במהלך הסמסטר הראשון, יועברו בנוסף גם שיעורים "מיוחדים" לשיפור המיומנויות הקליניות כולל פיענוח אק"ג, קריאת אודיוגרמות, צילומי חזה ותפקודי ריאה.
 3. במהלך הסמסטר השני, נעבוד במתכונת הישנה: חצי ראשון של השיעור – יתקיים מבחן הכולל שאלות רב בררתיות (כ-20-25 שאלות לכל היותר). החומר למבחן יהיה ידוע מראש למתמחים והם יוכלו להתכונן וללמוד את הנושאים הרלוונטיים מבעוד מועד. חצי שני של השיעור – פתרון הבחינה עם דגש על הרחבת הדיון על נושאים חשובים בשיתוף המתמחים.
 4. תזכורת לגבי נושא השיעור בשבוע הבא כולל מתן טיפים למקורות הלימוד המועדפים, הנחיות קליניות רלוונטיות, מאמרים חשובים הקשורים לנושא וכדומה.

ביבליוגרפיה:

 1. תכני השיעור ורשימת הספרות כפי שמפורסמים על ידי המועצה המדעית לקראת בחינת שלב א'.
 2. סילבוס  ההתמחות רחב וחלק מנושאיו בלבד ידון במהלך הקורס.
 3. ספרות עיקרית: גורול מהדורה 7, נלסון מהדורה 20 (רשימת 100 פרקים נבחרים אשר מפורטים בסילבוס לבחינה), חוברת רפואה מונעת של חווה טבנקין, קווים מנחים והנחיות קליניות מגופי בריאות גדולים ומטעם הר"י ו-10 מאמרי חובה (מפורטים בסילבוס לבחינה).

הערכה:

נוכחות, השתתפות,  הכנת המשימות במסגרת הקבוצות הקטנות, הערכה עצמית על פי מבחנים במהלך השיעורים ומבחן דמה מסכם בסיום הקורס

מנחי הקורס:

מרכז הקורס ד"ר ע. שחר. מדריכים: ד"ר ס. שילר, ד"ר ל.קאסם