רפואת ילדים לרופאי משפחה

רפואת ילדים לרופאי משפחה

שנה ג' – סמסטר ב'

 

יעד: המתמחה ירכוש גישה הכוללת ידע ומיומנויות לטיפול בבעיות שכיחות ברפואת ילדים בחדר רופא המשפחה

 

מטרות:

בתום הקורס המתמחה:

  1. יתאר את הגישה לאבחון וטיפול של בעיות שכיחות ברפואת ילדים הכוללת: איסוף מידע ביו-פסיכו-סוציאלי, פירוט בדיקה גופנית מכוונת לבעיה, פירוט אבחנה מבדלת ע"פ סדר שכיחות ודחיפות ואפשרויות הטיפול.
  2. יתרגל גישה משפחתית מערכתית לבעיות שכיחות ברפואת ילדים
  3. יבצע חיפושים במקורות מידע רפואיים לגבי נושאים שכיחים ברפואת בילדים
  4. יתרגל את הטיפול במצבי חירום בילדים במרפאה.
  5. ידיין את הגישות השונות בטיפול בסוגיות ברפואת ילדים כתלות בגורם המטפל (רופאי משפחה, רופאי ילדים ורפואה יועצת).
  6. ירגיש בטחון בטיפול בילדים.
 • יזדהה עם תפקידו של רופא המשפחה כמטפל בכל בני משפחה בכל טווח הגילאים.

 

 

נושאי הקורס (תכנים):

 1. רפואת ילדים ברפואת משפחה
 2. מפגש עם תינוק חדש במשפחה
 3. גישה ל- FTT
 4. בעיות עור שכיחות בילדים
 5. UTI בילדים ובתינוקות
 6. בעיות אורטופדיות שכיחות בילדים
 7. הפרעות קשב וריכוז
 8. חום בילודים, פעוטים וילדים
 9. מחלות דרכי נשימה בילדים
 10. מצבי חירום בילדים במרפאה
 11. גישה להתפתחות נורמטיבית.
 12. כאבים פונקציונאלים וסומטיזציה
 13. בעיות שכיחות באא"ג

שיטות הוראה: הוראה מבוססת על סיפורי מקרה לימוד פרטני עצמי והיכרות עם מקורות לימוד שונים מפגשים ודיון עם מומחים דיונים, שאלות ושיתוף במקורות מידע המסתמכים על בסיס נתונים מהימן "טיפ שבועי"- בתחילת כל שיעור יציג מתמחה עצה פרקטית לטיפול בסוגיה שכיחה.

 

מטלות:

 1. קריאת הספרות הנלווית שתשלח לפני כל שיעור
 2. הכנה והצגה של נושא קצר בילדים (טיפ שבועי) בתחום שיבחר על ידי המתמחה
 3. כל מתמחה יבחר נושא מרשימת הנושאים שידונו בקורס, יבצע סקירת ספרות עדכנית על הנושא, טרם השיעור, ויציגה במהלך השיעור בשיתוף עם המרצה.

 

הערכה מעצבת:

 1. הערכת המדריכים על השתתפות פעילה.
 2. הערכת המטלות- הצגת הטיפ השבועי, הצגה של סקירת ספרות עדכנית, ניהול שיעור באחד מנושאי הקורס
 3. הערכה קצרה תינתן לכל מתמחה בעל פה עם סיום ביצוע המטלה, הערכה מסכמת תינתן בסוף הקורס במסגרת יום הערכה.

 

מנחי הקורס: ד"ר מ. קראוס, ד"ר פ. זמירי, ד"ר דניאל אהרונסון