הכנה לשלב ב

שם הקורס: הכנה לשלב ב'

שיעור בחירה – סמסטר א' וסמסטר ב'

 

יעדי הקורס:

הכנה מכלולית ומיטבית לבחינת שלב ב' ברפואת המשפחה

 

מטרות:

עם סיום הקורס:

  1. המתמחה ישלוט במבנה הבחינה ובדרישות הייחודיות לכל תחנה.
  2. המתמחה יבין את עקרונות הבחינה וישלוט במיומנויות המענה והתקשורת הנדרשות לכל תחנה.
  3. המתמחה יידע להתמודד עם נושאים קליניים מגוונים ועם מצבי דחק שונים שעשויים להופיע במבחן.

 

שיעורי הקורס:

1)       הצגת מבנה המבחן, דרכי למידה.
2)       שאלות גדולות – מגוון
3)       שאלות קטנות – מגוון
4)       שאלות לפי נושא   – ילדים
5)       שאלות גדולות – מגוון
6)       שאלות קטנות – מגוון
7)       שאלות לפי נושא   – נשים
8)       שאלות גדולות – מגוון
9)       שאלות קטנות – מגוון
10)   שאלות לפי נושא   – רפואת חירום
11)   שאלות גדולות – מגוון
12)   שאלות קטנות – מגוון
13)   שאלות לפי נושא   – אסטמה, COPD

 

מטלות הקורס:

  1. נוכחות מלאה
  2. קריאה בהתאם למטלות
  3. השתתפות פעילה

הערכה:

התמודדות והתקדמות במיומנויות. משובים יינתנו לכל אורך הקורס.

ביבליוגרפיה:

לפי רשימת הקריאה למבחן שלב ב', כמפורט באתר הר"י.

 

מורי הקורס:

ד"ר ס. גילשטיין ד"ר א. עיסא, ד"ר ה. יאסין, ד"ר ר. בן נון, דר' פ. זמירי, דר' מ. דקל.