התמודדות עם דילמות אתיות ברפואת משפחה

התמודדות עם דילמות אתיות ברפואת משפחה

שנה ג' – סמסטר ב', תשע"ח

 

"אחת הצרות הגדולות של דורנו נעוצה בכך שהרגלי החשיבה שלנו אינם משתנים באותה מהירות שבה משתנות הטכניקות שאנו מפתחים, לפיכך, ככל שגדלה מיומנותנו כך פוחתת חוכמתנו". (ברטרנד ראסל)

 


יעדים:

 1. פיתוח מודעות לזיהוי דילמות אתיות העולות בעבודה היומיומית בקליניקה
 2. פיתוח מודעות למחויבות המקצועית של מקצוע הרפואה בחברה הדמוקרטית
 3. פיתוח מיומנות להבנת דילמות אתיות, ניתוחן וקבלת החלטה המבוססת על ערכים (של המטופל, הרופא, החברה)

מטרות ביצוע:

בסוף הקורס , המתמחה:

 1. יגדיר את המושג "אתיקה רפואית" ויפרט את התשתית הפילוסופית שלה
 2. יתאר את ההיבטים המוסריים, חברתיים, תרבותיים וכלכליים המעורבים בדילמה האתית
 3. ישווה בין גישות אתיות רווחות וינתח דילמה אתית באמצעות מודלים מוכרים
 4. יציג עמדה לגבי פתרון דילמה אתית בעבודת רופא המשפחה
 5. יפרט את הסעיפים הנוגעים לאתיקה בחוקים הרלבנטיים
 6. יפרט את האתגרים האתיים בעבודה בחברה רב-תרבותית
 7. יתאר את הממשק בין האתיקה הרפואית וערכי יסוד כגון זכויות אדם בכלל

 

תכני הקורס:

שיעור 1: מבוא וציפיות

שיעור 2: חוק אתיקה ומוסר

שיעור 3: דרכי התמודדות עם דילמה אתית, הגישה התועלתנית מול הגישה הדאונטולוגית

שיעורים 4 – 12: המשתתפים יציגו דילמות שעולות מתוך העבודה היומיומית המתאימות לנושאים שיוצגו מראש ויערך דיון מובנה עליהן. הצגת הדילמה תעשה לאחר דיון מוקדם עם המנחים ובהדרכתם. בחלק מהשיעורים יוזמנו מרצים אורחים

שיעור 13: סיכום

 

מטלות:

 1. שיתוף בדילמות אתיות העולות באופן שוטף מהעבודה הקלינית בקבוצת ווטסאפ של הקורס
 2. השתתפות פעילה בשיעור
 3. מטלת סיום – תיאור בכתב של דילמה אתית שהמתמחה חווה ודיון על פי הפורמט שנלמד בקורס

הערכה:

 1. שיחת הערכה מעצבת בסוף הקורס
 2. הערכה בכתב לגבי המקרה הכתוב שיוגש תינתן על ידי המנחים בסוף הקורס

ביבליוגרפיה: מנחי הקורס: ד"ר עמוס ריטר וד"ר לינה קאסם

 1. Practical Ethics for General Practice. Rogers & Braunack-Mayer, Oxford Medical Publications, 2004

מנחי הקורס: ד"ר עמוס ריטר וד"ר לינה קאסם