התחום הפסיכוסוציאלי

התחום הפסיכוסוציאלי ברפואת המשפחה

מומחה ברפואת המשפחה יהיה מסוגל לפעול תוך יישום המודל הביו פסיכו סוציאלי בהקשר האישי, התרבותי והחברתי הרחב, ויהיה בעל ידע ומיומנות בתחומים הבאים:

  • תקשורת והתנהגות האדם: תהליכי גדילה והתפתחות לאורך מעגל החיים. תהליכי גומלין בין גורמים ביולוגיים, פסיכולוגיים וחברתיים. הבנת יחסי הגומלין בין המטופל למשפחתו ולאחרים. הבנת השפעת החולי על מטופלים ומשפחותיהם. גורמים המשפיעים על היצמדות לתכנית טיפולית. מודעות לעמדות וערכים של הרופא עצמו והשפעתם על הטיפול. מודעות לשיקולים אתיים בנושא הסכמה מדעת, אוטונומיה של המטופל, סודיות רפואית ואיכות חיים.
  • כישורי ראיון ותקשורת ממוקדת במטופל. קבלת אנמנזה מלאה רלוונטית כולל אנמנזה תעסוקתית ומשפחתית. יכולת הבנת הקונטקסט של המטופל במהלך המפגש. כישורי תקשורת עם זוג ומשפחה חוצי תרבויות. יכולת בניית תוכנית טיפולית המותאמת למטופל ומשפחתו.
  • המשפחה ברפואת המשפחה: אילן משפחתי (גנוגראם), מעגל חיי הפרט והמשפחה, תפקוד ודינמיקה משפחתית, יחסי גומלין משפחה- חולי. כלים בסיסיים להערכת משפחות.
  • אלימות במשפחה: הבנת המושג הכללי הכולל אלימות בין בני זוג, לרוב כלפי נשים, אך גם אלימות כלפי ילדים, קשישים וחסרי ישע אחרים. הבנת ההשלכות על הבריאות ומצבים קליניים שכיחים הקשורים באלימות במשפחה בהווה או בעבר. יכולת זיהוי אלימות במשפחה. היכן וכיצד לשאול ומה לעשות אם התעורר או אומת חשד לאלימות במשפחה? הבנת הבסיס החוקי של חובת היידוע והדיווח.
  • טיפול פליאטיבי והגישה לחולה הנוטה למות: הכרת הנושא על היבטיו האתיים. החוקיים והמעשיים. מתן בשורה קשה. תקשורת במצבים הקשורים לסוף החיים. הטיפול בחולה הנוטה למות ומשפחתו, ייפוי כוח רפואי ומתן הוראות מקדימות תהליכי אבל והשפעתם על הפרט והמשפחה.
  • חוקים וזכויות: ידע בחוקים שלהם קשר ישיר לטיפול הרפואי כגון : חוק זכויות החולה, חוק החולה הנוטה למות, חוק סיעוד, חוק ההגנה על קטינים וחסרי ישע, חוק חובת דיווח אלימות חוק טיפול בחולי נפש וכו". כמו כן ידע בסיסי בזכיות המגיעות למטופל ומשפחתו והכרות עם הגורמים אליהם ניתן להפנותו.