התנסות אינטגרטיבית

מטרות הקורס:התנסות אינטגרטיבית, ביו-פסיכו-סוציאלית, תוך שימוש במיומנויות תקשורת במפגש רופא-חולה.

*בתום הקורס המתמחה יהיה מסוגל:

 • לאבחן בעיות קליניות שכיחות ברפואה ראשונית תוך שימוש במיומנויות תקשורת.
 • לבצע אבחון אינטגרטיבי (ביו-פסיכו-סוציאלי) של המטופל.
 • להציע טיפול מתאים וממוקד לבעיית המטופל בראיה כוללנית של האספקטים הביו-פסיכו-סוציאליים ומיומנויות תקשורת.
 • להציג מידע קליני רלוונטי לבעיה השכיחה על סמך סקירת ספרות עדכנית
 • להיכנס לתפקיד החולה
 • לתת ולקבל משוב
 • לתרגל הקשבה פעילה כרופא וחלק מקבוצה
 • לשתף את הקבוצה במקרים מחיי המרפאה

אמצעי ההוראה:

מדדי הערכה

 • הכנת המקרה הקליני
 • ידע קליני
 • התמודדות עם היבטים ביו-פסיכו-סוציאליים
 • מיומנויות תקשורת

מורי הקורס: גב. ר. ון ראלטה, ד"ר ג. מנחם-צמח,  ד"ר ס. רובין, ד"ר ע. שחר