יסודות בריאות הנפש ברפואה ראשונית

קורס בריאות הנפש – מתמחים שנה א', סמסטר ב'


דר' סיגל רובין, מר חזי יזרעאלי, דר' דאוד סלאמה


 יעדי הקורס:

 בסיום הקורס המתמחה יהיה מסוגל לטפל במטופל במרפאה הראשונית המציג בעיה בתחום בריאות הנפש באופן הבא:

 • ידע לאבחן מטופל על פי קטגוריות הצירים (DSM IV).
 • ידע לעבד פרטי המטופל בשלושת התחומים- ביולוגי, פסיכולוגי וסוציאלי באופן אינטגרטיבי.
 • יכיר את הטיפול הבסיסי התרופתי: קבוצות התרופות, יתרונות, תופעות לוואי, אלגוריתמים לבחירת טיול תרופתי והתאמתו, יכיר "טיפים" שונים המקלים בבחירה בטיפול.
 • יתוודע לעולם הטיפול הפסיכולוגי/פרה-רפואי בכלל וילמד על שיטות הפסיכותרפיה המוכחות כיעילות כגון CBT בפרט.
 • ילמד על מספר מודלים תקשורתיים וטיפוליים-רפואיים מוכרים כגון SPENSS.
 • ילמד על הרפיה לדוגמא.
 • ייחשף למשאבי הקהילה הרפואית והחברתית המשמשים לעזר וידע מתי כדאי להיעזר בהם ועל דרכי ההפניה אליהם.
 • יכיר את החוק בנוגע לבעיות בריאות הנפש.
 • יהיה מסוגל להבין כיצד אופיו, תרבותו כמטפל והתקשורת בינו לבין המטופל משפיעים על גישתו למטופל.
 • יהיה מסוגל להבין כיצד אופי, תרבות ויכולת התקשורת של המטופל משפיעים על הבעיה, הטיפול והפרוגנוזה.
 • ילמד על חשיבות האמפתיה בטיפול ועל הדרכים להגברתה.
 • יכיר בסטיגמה הקיימת בחברה, במטופל ובו לגבי נושא בריאות הנפש.
 • יתוודע לדילמת גוף-נפש ולגישות השונות בטיפול והסברן לדילמה זו.נושאי הקורס:

 • אבחון רב צירי.
 • מודל ה- SPENSS- מודל לאבחון ולטיפול התנהגותי..
 • משאבי הקהילה הרפואיים, פסיכולוגיים, אחרים.
 • טיפול בסיסי תרופתי כמתואר.
 • גישה למטופל הסובל מחרדה.
 • גישה למטופל הסובל מדיכאון/אובדנות.
 • גישה למטופל הסובל מתסמונת פוסט טראומטית/הפרעה הסתגלותית.
 • גישה למטופל הסובל מהפרעת אישיות/קווי אישיות נוקשים.
 • גישה למטופל הסובל מסומטיזציה.
 • גישה למטופל הסובל מהפרעה פסיכוטית.דרכי ההוראה:

לוח השיעורים מובנה. לאחר שני שיעורי היכרות ומבוא יתחיל רצף השיעורים בנושאים השונים.

לראת התחלת נושא חדש יקבלו כל המתמחים מקרה להכנה על פי פורמט שיילמד בתחילת הקורס, כל המתמחים יכינו המקרים והשיעורים העוקבים יעסקו במקרה זה. הצגת המקרה תעשה בדרכים מגוונות. הדיון במקרים יעשה לעיתים במליאה ולעיתים בקבוצות דיון קטנות.

בשיעור בנושא ההפרעות הפסיכוטיות וחוק בריאות הנפש יוזמן מנחה חיצוני- פסיכיאטר/ית בכיר/ה שממנו/ה ניתן יהיה ללמוד פרט לנושאים עצמם גם על ההשקה הרצויה בין הגישה הטיפולית בקהילה לבין בית החולים.הערכה:


תתבסס על המרכיבים הבאים:

 • נוכחות ועמידה בזמנים. ניתן להעדר עד 2 מפגשים. היעדרות מעבר לכך תחייב אישור הנהלת קורס הדיפלומה.
 • השתתפות בשיעורים ותרומה לתהליך הלימוד הקבוצתי.
 • ביצוע 3 ניתוחי מקרים בטופס מקוון. במידת הצורך יתבקש המתמחה לתקן עבודותיו.ביביליוגרפיה:


Feldman & Christensen. Behavioral Medicine, A Guide for Clinical Practice. McGrawHill Medical, 2008, Third Edition.

מקיי, דיוויס, פנינג. "על מחשבות ורגשות", הוצאת פוקוס, 2003, מהדורה שלישית.