הרופא המטופל והסיפור – רפואה נרטיבית

תיאור כללי:

המשתתפים בקורס יפתחו מיומנויות נרטיביות , של הקשבה, ייצוג (כתיבה) ורפלקציה דרך העמדת הסיפור במרכז חוויית הטיפול הרפואי. הקורס הינו תהליכי ואנו תקווה שנגלה בו את הכוח הטרנספורמטיבי והמרפא של הסיפור למטופל , לרופא וליחסים ביניהם. בקורס נעשיר את חוויית הקריאה של טכסטים ספרותיים דרך קריאה צמודה, נתאמן בכתיבה רפלקטיבית ואוטוביוגרפית, נכתוב בקולו של המטופל ונשמע סיפורי מטופלים ומטפלים. בנוסף נתאמן בראיונות נרטיביים ושאלות המזמינות שינוי. נושאים מרכזיים יכללו: אמפטיה, חמלה, אתיקה נרטיבית, עדות, כתיבה רפלקטיבית וסיפורי חולי וטיפול. המשתתפים יקבלו מאמרים, סיפורים ושירים אשר ילוו את הקורס.

מטרות:

 1. פיתוח מיומנות נרטיבית של הקשבה, קשב, ייצוג ורפלקציה
 2. רכישת כלים נרטיביים להעמקת אמפטיה וחמלה ביחסים הטיפוליים.
 3. יצירת הרגלי reflective practice כמרכיב מקצוענות ויצירת קהילה קלינית
 4. רכישת מיומנות של שאלות נרטיביות המובילות לשינוי

תוכנית:

 1. מהי רפואה נרטיבית
 2. קריאה צמודה
 3. אמפטיה וחמלה
 4. סיפורי חולי
 5. סיפורי מטפלים
 6. ראיון נרטיבי
 7. להיות עד/ה
 8. רגעי שירה במפגש הרפואי
 9. כתיבה אוטוביוגרפית/ סיפורי משפחה
 10. סרט – "לחתוך את הכאב"
 11. טכסטים מעוררי השראה ומחוללי שינוי
 12. שיעור סיכום

שיטות הוראה: המפגשים יורכבו מדיון במליאת הקורס ותרגול אישי בזוגות ובתת-קבוצות. יעשה שימוש בספרות, קולנוע ואמצעי ייצוג נוספים. המשתתפים יקראו, יכתבו, יראיינו ויחלקו את התנסותם וכתיבתם עם חבריהם.

הערכה: הגשת אחת מהאפשרויות הבאות: יומן רפלקטיבי, סיפור או ייצוג יצירתי אחר (שיר, צילום, ציור, פיסול, עבודת וידאו וכיו"ב), ניתוח מושכל של נושא נרטיבי או יומן קריאה של יצירה . ההערכה תהיה פורמטיבית ועיקרה משוב הקבוצה והמנחים

קהל יעד: מתמחים ומומחים, מוגבל ל- 20 משתתפים

דרישות: מחויבות לביצוע מטלות הקורס – קריאת הספרות הנלווית והיצירות וכתיבה

מנחי הקורס: ד"ר מיכאל קאפמן וד"ר לימור אברהם

ביבליוגרפיה: Narrative Medicine, R. Charon, 2006 ; Oxford

Narrative based primary care , John Launer , 2002, Radcliffe

Stories of sickness , Howard Brody, 2002 , Oxford

קטעי קריאה נוספים יחולקו במהלך הקורס.