למידה מבוססת בעיות קליניות

מדריכים דנה זליגמן, יואב גינזבורג, רוית כהן – בן נון

 

 • יעד: המתמחה ירכוש גישה, ידע ומיומנות בפתרון בעיות קליניות.

 

 • מטרות:
  • המתמחה יזהה ויגדיר בעיות קליניות של מטופליו
  • המתמחה ישתמש במקורות מידע רלבנטיים לפתרון הבעיות
  • המתמחה ירכוש ויתרגל שיטות לימוד עצמי ולמידת עמיתים
 • שיטות:
  • למידה דרך סיפורי מקרה קליניים שיוצגו ע"י המדריכים והלומדים.
  • הלומדים:
   • יזהו בעיות מרכזיות של המטופל
   • יתרגלו חציבת מידע
   • יתרגלו למידת עמיתים בקבוצות קטנות
   • יתרגלו הצגת מידע
   • יתרגלו בניית תוכנית טיפול והצגתה
 • מטלות והערכה:
  • השתתפות פעילה
 • בחירה ועיבוד מקרה קליני והצגתו לקבוצה-
  • כל לומד אחראי להכנת מקרה אחד.
  • מקרים יוכנו ויוצגו למדריכים טרם השיעור.
 • הצגת מטלה קטנה שתעלה במהלך פתרון בעיה קלינית.
 • עקרונות בניית מקרה
  • מקרה רפואי בעל עניין או חשיבות קלינית
  • הגדרה של הבעיות  שמעוניינים ללמוד מהמקרה
  • איסוף מידע קליני למענה על השאלות העיקריות
  • הכנת המקרה להצגה.