למידה מבוססת בעיות קליניות

למידה מבוססת בעיות קליניות

מדריכים דנה זליגמן, יואב גינזבורג, רוית כהן – בן נון

 

 • יעד: המתמחה ירכוש גישה, ידע ומיומנות בפתרון בעיות קליניות.

 

 • מטרות:
  • המתמחה יזהה ויגדיר בעיות קליניות של מטופליו.
  • המתמחה יעמיק ידע קליני בנושאי ליבה ברפואת המשפחה.
  • המתמחה יכיר וישתמש במקורות מידע איכותיים ורלבנטיים לפתרון הבעיות.
  • המתמחה ירכוש ויתרגל שיטות לימוד עצמי ולמידת עמיתים.
 • שיטות:
  • למידה דרך סיפורי מקרה קליניים שיוצגו ע"י המדריכים והלומדים.
  • הלומדים:
   • יזהו בעיות מרכזיות של המטופל
   • יתרגלו חציבת מידע ממקורות איכותיים
   • יתרגלו למידת עמיתים בקבוצות קטנות
   • יתרגלו הצגת בעיה רפואית והצגת מידע
 • מטלות והערכה:
  • השתתפות פעילה
 • בחירה ועיבוד מקרה קליני והצגתו לקבוצה.
  • כל לומד אחראי להכנת מקרה אחד.
  • מקרים יוכנו ויוצגו למדריכים בתחילת הקורס
  • מכין מקרה יכין שאלות סיכום לדיון בסיום המפגש.
  • מכין מקרה יכין סיכום כתוב לכל חבריו לקבוצה.
 • הצגת מטלה קטנה שתעלה במהלך פתרון בעיה קלינית, תישלח עד מוצ"ש טרם השיעור.
 • עקרונות בניית מקרה
  • מקרה רפואי בעל עניין או חשיבות קלינית
  • הגדרה של הבעיות שמעוניינים ללמוד מהמקרה
  • איסוף מידע קליני למענה על השאלות העיקריות
  • הכנת המקרה להצגה.