מחלות שכיחות

קורס מחקר ברפואת המשפחה תשע"ח

שיעור חובה סמסטר ב', שנה א'

יעדי הקורס:

הקורס יקנה למתמחה מיומנות בסיסית במחקר ברפואת משפחה .

מטרות:

בסיום הקורס, המתמחה יהיה מסוגל:

 • לעצב שאלת מחקר העולה מהקליניקה.
 • לבחור שיטת מחקר המתאימה לשאלת המחקר.
 • לנסח מטרות והשערות למחקר.
 • לבצע סקירת ספרות בהתאם למילות מפתח.
 • לכתוב פרק  מהרקע המדעי למחקר.
 • לאפיין את אוכלוסיית המחקר.
 • לתכנן את דגימת המשתתפים במחקר.
 • להגדיר את משתני המחקר באופן מושגי ובאופן תפעולי.
 • לבחור באופן מושכל ומנומק את שיטת איסוף הנתונים המתאימה למחקר.
 • לבחור את כלי המחקר.
 • לזהות הטיות בתכנון מחקר.
 • להכיר אתיקה של ביצוע מחקרים כולל מנגנון ועדת הלסינקי.
 • להגיש הצעת מחקר.

 

נושאי הקורס:

1 7.3.18 מאפייני המחקר ברפואת משפחה וכיצד בוחרים שאלת מחקר
2 14.3.18 בחירת השאלה המחקרית וניסוחה
  21.3.18 כנס האיגוד שבתאי
3 28.3.18 הגדרת מטרות המחקר
  4.4.18 פסח
4 11.4.18 סקירת הספרות המדעית
  18.4.18 יום הזיכרון
5 25.4.18 הכרת שיטות מחקר ומערכי מחקר

התאמת שיטת המחקר לשאלת המחקר ולמטרתו

6 2.5.18 זיהוי והגדרת משתני המחקר
7 9.5.18 הגדרת משתנים אופרטיביים
8 16.5.18 בחירת אוכלוסיית המחקר
9 23.5.18 שיטות דגימה התאמת שיטת הדגימה לשאלת המחקר

 

10 30.5.18 שיטות וכלים לאיסוף נתונים: התאמת כלי המחקר
11 6.6.18 אתיקה מדעית והגשה לוועדת הלסינקי

תוקף, מהימנות והטיות במחקר

12 13.6.18 מצגות של פרוטוקולי המחקר
13 20.6.18 מצגות של פרוטוקולי המחקר וסיכום

 

 

מטלות הקורס:

 1. למידה מתוקשבת – צפייה בהרצאה מתוקשבת לפני השיעור המיועד
 2. ביצוע מטלות שבועיות – אבני בניין להצעת המחקר
 3. הגשת הצעת מחקר (מצגת ופרוטוקול מחקר)

 הערכה:

השתתפות פעילה בתרגולים

הגשת מטלות והצעת המחקר

 מורי הקורס:

 • דר' תמר אדר
 • דר' ענבר לבקוביץ
 • דר' מוטי אלפרן
 • דר' עידית ביאלה