המשפחה בראי רפואת המשפחה

המשפחה בראי רפואת המשפחה

שיעור חובה – סמסטר שני שנה שלישית

 

 


יעדי הקורס:

 1. פיתוח מודעות לגישה משפחתית בעבודה קלינית ברפואת המשפחה
 2. פיתוח גישה שתאפשר חוויה חיובית ומועילה, במפגש עם חלק מהמשפחה או עם כל המשפחה בחדר הרופא
 3. פיתוח מיומנות בשימוש בכלים להערכה משפחתית ולהתערבות
 4. ציוד המתמחים בכלים מעשיים להתערבות.

 

מטרות:

בסיום הקורס המשתתפים:

 1. יבינו שלחולה יש משפחה/אמונות /היסטוריה רפואית במשפחה.
 2. ידעו לגייס את הרקע המשפחתי לטובת הטיפול בחולה
 3. יכירו את חשיבות ההפניה לגורמי טיפול מתאימים בקהילה
 4. ידעו להתייחס לאינטראקציות במשפחת החולה דרך הצירים הבאים:

מבנה המשפחה, מידת הלכידות המשפחתית, התמודדות המשפחה עם משברים, שלבי חיי המשפחה.

 1. יבינו את חשיבות ההקשבה לסיפור המשפחתי והרפואי של החולה.
 2. יצאו עם רשימת שאלות לחולה ולמשפחתו, ורשימת מקומות להפניות בקהילה.

 

נושאי הקורס:

 1. מהי משפחה?
 2. שלבי ההתפתחות של המשפחה, משפחה במעגל החיים (תפקידים, גבולות, תקשורת, הערכה משפחתית)

3 . אירועי חיים – משברים בחיי משפחה – נורמטיביים ולא נורמטיביים

 1. מודל להתמודדות משפחה עם משבר
 2. התמודדות עם אבל ואובדן

 

 

מטלות הקורס:

 

 1. השתתפות פעילה.
 2. הצגת מטופלים ומשפחתם תוך יצירת תוכנית התערבות המבוססת על חומר תאורטי בנושא.

 

הערכה:

הערכת המנחים על השתתפות בשיעורים ועמידה במטלות.

 

מורי הקורס:

ד"ר מ. אלפרין, ד"ר ל. ורדי, עו"ס א. גיל-לב