משפחה אישית

משפחה אישית

שנה ב' – סמסטר ב'

קורס משפחה אישית מבוסס על ה הגישה הנרטיבית, הסיפורית הנשענת על מספר עקרונות

1 . עקרון המשמעות- המשמעות שאדם נותן לחוויות ולהתנסויות שהוא עובר.

  1. עיקרון הרב-סיפוריות- נובע מהעיקרון שלמציאות ישנם סיפורים ומשמעויות רבים.
  2. עקרון ההבניה החברתית- האדם נולד לתוך חברה ותרבות, והמשמעויות שהוא נותן לסיפור חייו מושפעות מהמשמעויות הרווחות בחברה שבה נולד.
  3. עקרון השפה כמעצבת מציאות- בתהליך של הענקת משמעות למאורעות חייו של האדם או ברקימת ה"סיפור" שלו, יש משמעות לשפה. על-פי תפיסות אלו, השפה אינה רק כלי לתיאור "מציאות", אלא היא עצמה יוצרת מציאות.

5.עקרון השוויוניות והשיתופיות- האדם כמומחה לסיפור חייו אמונותיו, התנהגותו ויחסיו עם חברתו. בגישה הנרטיבית ננסה לא להניח או לייחס למספר דברים, אלא לשאול אותו ולפעול בקרבה רבה יותר לדברים שחשובים לו . יחד עם זאת, אין אנו מנסים להתעלם מהערכים ומהעמדות שלנו, אלא אנו רואים חשיבות רבה בשיתוף ובשקיפות שלנו כלפי האחר.

6 .עקרון ה-DNA חלק גדול מהעבודה בגישה זו מעודד אנשים להגיע לסיפורים מפורטים ומלאים על האירועים משום שעל-פי גישה זו, לסיפור לפרשנות ולמשמעות האישית יש חשיבות רבה. דרך זו מקרבת אותנו לעולמו הפנימי של האדם, ונותנת לו תחושה שמקשיבים לו באופן המרבי. פן נוסף לעיקרון זה הוא מה שמקובל לומר "שבאופן פרדוקסלי, ככל שנהיה ספציפיים יותר, כך נהיה אוניברסליים יותר". כלומר, ככל שנוגעים בסיפורים אישיים יותר, כך מוצאים מרכיבים דומים וחופפים אף בין אנשים שונים המצויים במחלוקת או במאבק.

מטרות הקורס:   

הלומד יכיר את הגישה הנרטיבית

הלומד יזהה תחומים רגישים בחייו, העשויים להשפיע על דרך הטיפול בחולים

הלומד יכיר דפוסי משפחה שונים

הלומד יעמיק את היכרותו עם חבריו לקבוצה

הלומד יעמיק את הבנתו ביחס לתחושות החולה החושף בפניו את סיפורו האישי

 שיטות הוראה:

תיאור המשפחה האישית בעזרת ג'נוגרם

ניסיון להבין מהו מקום המשפחה האישית בבחירת מקצוע הרפואה וההתייחסות לחולה

דיונים קבוצתיים

התייחסות של אנשי הקבוצה למציג ולמשפחתו, תוך התייחסות למשפחתם הם

הערכה:    הערכה מלאה לכל משתתף J

מדריכי הקורס : קבוצה א ' – ד"ר שלומי בן משה ד"ר ליעד ורדי

קבוצה ב' – ד"ר דקלה כהן אגור , עו"ס עדי יבזורי אראל