רפואה פליאטיבית

יעד

הקניית ידע, גישה ומיומנויות טיפול ברפואה פליאטיבית, רפואת סוף חיים והוספיס בית. במסגרת הקורס נלמדות הסוגיות המרכזיות של פליאציה וטיפול בסוף החיים, ובמהלכו מתנסים הלומדים בליווי מטופלים במסגרת הוספיס בית והיחידה להמשך טיפול.

מטרות

בסיום הקורס המתמחים

 • יכירו את עקרונות הטיפול הפליאטיבי, הכוללני: טיפול בתסמיני גוף, נפש, משפחה, בהתאם לערכיו של האדם המטופל ותפיסתו את רווחתו ואיכות חייו.
 • יכירו את עקרונות עבודת צוות בין מקצועי- רפואה, סיעוד, רווחה ורוח, כפי שמיושמים בעבודת צוותי הוספיס בית למטופלים בסוף חיים.
 • ירכשו ידע, גישה ומיומנות בטיפול פליאטיבי בתסמינים עיקריים ובעיות מרכזיות בסוף חיים.
 • יתנסו בבירור העדפות לטיפול בסוף חיים עם מטופליהם.
 • יתנסו בטיפול במטופלים בסוף חיים בגישה הפליאטיבית, ובליווי עד ואחרי מות, בהתאם לרצון המטופלים ובני משפחתם ובהתאם לרצונם וליכולתם, בסיוע אנשי צוותי הוספיס בית.

שיטות ההוראה

הוראה על ידי רופאי משפחה ומומחים ברפואה פליאטיבית העוסקים בתחום, לימוד סביב תיאורי מקרים תיאורטיים וסביב מטופלים בפועל, התנסות בבירור העדפות לטיפול בסוף חיים, התנסות בטיפול במטופלים בסוף חיים ובבני משפחתם, טיפול וליווי עד ואחרי מות, בסיוע אנשי צוותי הוספיס בית וטיפול בית. קבוצות לימוד, דיון, ותרגול בכיתה.

פירוט המפגשים ותוכנם:

1.11.2017- עקרונות הרפואה הפליאטיבית – (בהובלת מיכאל)

08.11.2017- עקרונות רפואת סוף חיים והוספיס בית- (בהובלת איריס)

15.11.2017- גישה וטיפול בכאב 1- ( בהובלת מיכאל/ אילון איזנברג)

22.11.2017- גישה וטיפול בכאב 2- (בהובלת סיון/ אילון איזנברג)

29.11.2017- גישה וטיפול בכאב רגשי וביטויי חרדה ודיכאון- (בהובלת איריס)

6.12.2017- גישה וטיפול בתסמיני מערכת נשימה- (בהובלת סיון)

13.12.2017- גישה וטיפול בתסמיני מערכת עיכול- (בהובלת מיכאל)

27.12.2017- הוספיס בית לא אונקולוגי- (בהובלת סיון)

3.01.2018- חירום פליאטיבי- (בהובלת מיכאל)

10.01.2018- גישה וטיפול שעות אחרונות לחיים, וסדציה רפואית- (בהובלת סיון)

17.01.2018- הצגות מקרים 1 – בהובלת המתמחים

24.01.2018- הצגות מקרים 2- בהובלת המתמחים

31.01.2018- מפגש סיכום (בהובלת מיכאל)

הערכה

משימה אחת להגשה/ הצגה ב17.01/24.01

 1. קבלה של מטופל פליאטיבי בקהילה או בבית חולים, תוך בירור העדפות לטיפול בסוף חיים והתייחסות לכאב כוללני- גוף, נפש, חברה ורוח.
 2. סקירת ספרות עדכנית של אחד מהנושאים המהותיים בהם עסק הקורס. באישור מדריכי הקורס.

המשך: מתמחים שמעוניינים להמשיך ללוות מטופל/ מטופלים בסוף חיים בסיוע צוותי הוספיס בית וטיפול בית, יקבלו ליווי והדרכה.

ביבליוגרפיה

 1. פרקים ברפואה פליאטיבית, בעריכת פרופ' פסח שוורצמן, אונ' בן גוריון בנגב, 3.2015
 2. (כאב- עמ' 17-41, חרדה ודיכאון- עמ' 125-131, תסמיני נשימה- עמ' 44-52, תסמיני עיכול- עמ' 53-76, חירום פליאטיבי- הצרות תעלת שדרה עמ' 42-43, חסימת מעי 82-86, היפרקלצמיה 105-108, פרכוס 109-112,אצירת שתן חריפה 142- 143, שעות אחרונות-עמ' 144-146, סדציה פליאטיבית- 155-158).
 3. Krakauer EL, Palliative care, in: Goroll AH and Mulley AG Jr (eds) Primary Care Medicine, Office Evaluation and Management of the Adult Patient, last ed. Lippincott Williams and Wilkins, USA.
 4. Oxford Textbook of Palliative Care( Fourth edition)
 5. מאמרים מתוך עיתונות פליאטיבית מקצועית כגון:
 • Journal of Palliative Medicine
 • Palliative Medicine
 • Journal of Pain and Symptom Management
 • American Journal of Hospice and Palliative Medicine
 1. סדרה תיעודית "ביקור בית"/ נטע שושני ודוד אופק 2016

מורי הקורס: ד"ר סיון אקסלרוד, ד"ר מיכאל קאפמן, ד"ר איריס שושני הלביץ