עקרונות רפואת המשפחה

יעדי הקורס: הכרת רפואת המשפחה כדיסציפלינה אקדמית וסוציאליזציה למקצוע

מטרות: עם סיום הקורס המתמחה/ים:

 1. יכיר את ההיסטוריה וההתפתחות המקצועית של רפואת המשפחה.
 2. ייחשף לעקרונות, הערכים והמושגים המייחדים את רפואת המשפחה.
 3. יתנסה בקריאה, ניתוח והצגת טקסט.
 4. יתגבשו לקבוצת למידה תהליכית משותפת.

נושאי הקורס: 

 1. 1.11.2017 – פתיחה והכרות
 2. 8.11.2017 – שורשי רפואת המשפחה
 3. 15.11.2017 – עקרונות רפואת המשפחה
 4. 22.11.2017 – תחלואה בקהילה, פרופיל הפרקטיקה ברפואת משפחה
 5. 29.11.2017 – life long learner, רופא המשפחה כתלמיד וכמורה.
 6. 6.12.2017 – תקשורת רופא-מטופל
 7. 13.12.2017 – חולי סבל וריפוי
 8. 20.12.2017 חנוכה
 9. 27.12.2017- הגישה הקלינית ברפואת משפחה- חלק א'
 10. 3.1.2018 – הגישה הקלינית ברפואת משפחה – חלק ב'
 11. 10.1.2018 – קידום בריאות ורפואה מונעת
 12. 17.1.2018 – המשפחה בבריאות ובחולי
 13. 24.1.2017 – Resilience
 14. 31.1.2018 – הרופא כאדם, מפגש סיום

 מטלות הקורס:

 1. קריאת הפרקים.
 2. מענה על שאלות בבית.
 3. הצגת התשובות בכיתה.
 4. השתתפות בדיונים בקבוצות קטנות ובפורום כיתתי.
 5. הצגת נושא בפורום כיתתי.

 הערכה:
השתתפות בדיונים, מענה על השאלות, הצגת נושא.

 ביבליוגרפיה:
McWhinney – Textbook of Family Medicine. Third Edition, 2009

מנחי הקורס:
פרופ' מ.ק. ח. כרכבי, דר מ. אלפרין, דר' ש. בן- משה, דר' ל. שפיר.