קורס בריאות הנפש ב

קוריקולום קורס בריאות הנפש ב'

מורים

דר' מיכל שקד, מר חזי יזרעאלי

יעד

המתמחה ירכוש גישה ביופסיכוסוציאלית לטיפול בהפרעות שכיחות בבריאות הנפש במרפאה ראשונית.

מטרות

בתום הקורס המתמחה:

 1. יאבחן בעיות שכיחות מתחום בריאות הנפש מתוך התמונה הכוללת שמציג המטופל.
 2. יעריך את רמת התפקוד של המטופל.
 3. ישתמש בטכניקות תקשורת מתאימות על מנת להגביר הבנה ושיתוף פעולה מצד המטופל.
 4. יבדוק ויבין את הקונטקסט המשפחתי של המטופל ואת הקשר ההדדי בינו ובין ההפרעה שמציג המטופל.
 5. יבנה תכנית טיפולית תוך שימוש מתאים בכלים פרמקולוגים, פסיכולוגים ואחרים.
 6. יהיה מודע יותר לקושי שלו כרופא מול מטופלים עם בעיות נפשיות שונות.

שיטות הוראה

 

עבודה דרך מקרים שיוכנו על ידי המורים. לכל שיעור יש נושא, כשלנושאים הגדולים יוקדשו שני שיעורים. לפני כל שיעור יקבלו הלומדים את החומר בו יעסוק השיעור במייל על מנת שיוכלו להגיע מוכנים לשעור.

בתחילת כל שיעור יוצג מקרה, ויתנהל עליו דיון בכתה, בליווי מצגת שתרחיב בנושאים הרלוונטים. בנושאים הגדולים השיעור הראשון יוקדש לדיון על המקרה על כל השלבים, ובשיעור השני משחק תפקידים וקבלת כלים ספציפיים לטיפול.

בכל מקרה נעבור דרך כל השלבים (אנמנזה, אבחנה, אבחנה מבדלת, בניית תכנית טיפול ומעקב). בכל המקרים נעבוד בגישה הביופסיכוסוציאלית, תוך שימת דגש על תקשורת עם המטופל וקונטקסט משפחתי וסוציאלי, וכן ניתן מקום לרפלקציה אישית בנוגע לקושי של הרופא בהתמודדות מול מקרים בבריאות הנפש.

חלק משמעותי מן השעורים יוקדש לדיון עם המתמחים על מורכבות הקשרים בין הביו לפסיכו לסוציו, על מנת להשיג הבנה מעמיקה יותר של המטופלים ושל עצמנו כמטפלים.

במהלך השיעורים יילמדו מספר טכניקות בסיסיות מתחום ה-CBT, שיהיו רלוונטיות לנושאים שנעסוק בהם. המתמחים יתרגלו את הטכניקות בכתה.

במקביל למפגשים השבועיים בטכניון יוכלו המתמחים להעלות מקרים / שאלות לקבוצה ולמנחים דרך המייל.

הנוכחות וההשתתפות בשיעורים הן חובה.

נושאי השיעורים

 1. מבוא
 2. דיכאון
 3. דיכאון
 4. חרדה
 5. חרדה
 6. תלונות גופניות לא מוסברות
 7. תלונות גופניות לא מוסברות
 8. תפקיד רופא המשפחה בטיפול בחולים סכיזופרנים
 9. תרגול
 10. תרגול
 11. מצבי חירום פסיכיאטרים
 12. התמודדות עם טראומה
 13. סיכום ומשוב

הערכה

על סמך נוכחות, ההשתתפות בדיונים בכתה ובתרגול הכלים, גילוי סקרנות ומעורבות בדיונים, והגשת מקרה מפורט לפי פורמט מובנה שיועבר למתמחים.