קורס מחקר ברפואת המשפחה

יעדי הקורס:

 הקורס יקנה למתמחה מיומנות בסיסית במחקר ברפואת משפחה .

מטרות:

בסיום הקורס, המתמחה יהיה מסוגל:

 • לעצב שאלת מחקר העולה מהקליניקה.
 • לבחור שיטת מחקר המתאימה לשאלת המחקר.
 • לנסח מטרות והשערות למחקר.
 • לבצע סקירת ספרות בהתאם למילות מפתח.
 • לכתוב פרק  מהרקע המדעי למחקר.
 • לאפיין את אוכלוסיית המחקר.
 • לתכנן את דגימת המשתתפים במחקר.
 • להגדיר את משתני המחקר באופן מושגי ובאופן תפעולי.
 • לבחור באופן מושכל ומנומק את שיטת איסוף הנתונים המתאימה למחקר.
 • לבחור את כלי המחקר.
 • לזהות הטיות בתכנון מחקר.
 • להכיר אתיקה של ביצוע מחקרים כולל מנגנון ועדת הלסינקי.
 • להגיש הצעת מחקר.