קורס EBM

יעדי הקורס

 1. לסייע למתמחים להיות life long learners עצמאיים בעלי מיומנויות שיעזרו להם להישאר מעודכנים באופן יעיל
 2. לדעת להשתמש ב EBM לפתרון מהיר של בעיות בעשייה היום יומית

מטרות הקורס

במהלך הקורס הלומד:

 1. יעלה שאלות בקשר לטיפול בחוליו
 2. יכיר את סוגי המחקרים השונים על יתרונותיהם וחסרונותיהם ויחליט מהי שיטת המחקר המתאימה ביותר לשאלות שעל הפרק
 3. יבצע חיפושים במאגרי מידע ממוחשבים למציאת תשובות לשאלות שונות
 4. יקרא ויעריך באופן בקורתי מאמרים כדי למצוא תשובות לשאלות
 5. ילמד ויידע להשתמש במושגים: NNT, NNH, CI, רגישות, סגוליות, PPV, NPV, LR
 6. יבצע אינטגרציה בין הכתוב במאגרי המידע לבין ניסיונו כרופא ולבין המטופל הרלבנטי לגביו נשאלה השאלה
 7. ירכוש כלים ללימוד עצמי כך שיישאר מעודכן בידע המצטבר החדש ברפואה עם השנים

שיטת ההוראה

הלומדים יקראו בבית מאמרים. בשיעור תתבצע הערכה ביקורתית של המאמר לפי דפי הערכת מאמרים.

הלומדים יבצעו חיפוש בבית לגבי שאלות שיעלו בשיעור ויציגו את תוצאות החיפוש במפגש.

חלק מהשיעורים ייערכו בכיתת מחשבים.

הלומדים יירשמו ל news letter. הידיעות ממנו יהוו בסיס לדיון ולימוד.

תכני הקורס

 1. מבוא ל EBM
 2. ניסוח שאלת חיפוש
 3. חיפוש מידע רפואי
 4. סוגי מאמרים
 5. הערכת מאמר טיפול
 6. הכרת המושגים: CI, NNT, NNH
 7. הערכת מאמר סקירה
 8. הערכת קווים מנחים
 9. הערכת מאמר אבחנתי
 10. הכרת המושגים: רגישות, סגוליות, PPV, NPV, LR

מטלות

 1. קריאת מאמרים בבית והערכתם במהלך השיעור
 2. סקירות ספרות לשאלות חיפוש שונות
 3. הגשה של מאמר אחד עם הערכה ביקורתית שלו
 4. הבאת ידיעה חדשה לשיעור מ news letter אליו יירשמו

הערכה על סמך המטלות הנ"ל (50%) ועל פי הערכת מורי הקורס (50%).

מנחי הקורס: ד"ר מירב יובל דמתי וד"ר ניר לויתן