תקשורת עם חולים בסוף החיים

הקורס יעסוק בתקשורת עם חולים ומשפחותיהם הסובלים מתחלואה המאיימת על החיים, תוך דגש על חולים סופניים ועל חולים קשישים הנמצאים בשלב האחרון לחייהם. מטרתו של הקורס לפתח אצל המתמחה מודעות לתחושות שמתעוררות בו בבואו לטפל בחולים אלו ובבני משפחותיהם. המתמחה ירכוש וישפר מיומנויות תקשורת להן יידרש כרופא משפחה תוך ערנות לחסמים אישיים, משפחתיים ולקונטקסט חברתי ותרבותי.

 מטרות:

בסיום הקורס הלומד :

 1. יכיר את ההקשרים החברתיים התרבותיים למצבי סוף החיים ויגבש עמדה אישית.
 2. יזהה את הקשיים הרגשיים והאישיים המהווים חסמים להתמודדות עם חולים במצבי סוף החיים ועם משפחותיהם.
 3. ירכוש מיומנות בניהול שיחה עם החולה ומשפחתו על סוגיות הקשורות לסוף החיים בגין מחלה או בגין סיום מעגל החיים.
 4. ירכוש ויתרגל מיומנויות במסירת מידע קשה / פרוגנוזה קשה.
 5. יתרגל כלים להתמודדות עם הקשיים בהם נתקל רופא משפחה בטיפול בחולים במצבי סוף החיים.
 6. יזהה ויתמודד עם רגשותיהם של החולה ומשפחתו במצבים של פרוגנוזה קשה.
 7. ינהל מפגש עם חולה ומשפחתו לקראת המוות.

 

נושאי הקורס

 1. הכרת ההקשרים חברתיים ותרבותיים ביחס למצבי סוף חיים.
 2. עקרונות של מתן מידע קשה.
 3. שיחות משמעותיות בבריאות ובחולי: חוקי בריאות ייפויי כוח רפואי/ הוראות מקדימות /חוק החולה הנוטה למות, הערכת פרוגנוזה במחלות שונות, תקווה ותקווה מציאותית.
 4. שיחות עם משפחה בהתאם למעגל חיי המשפחה.
 5. התחלת טיפול פליאטיבי
 6. תפקיד רופאי המשפחה לאורך הטיפול בחולה האונקולוגי
 7. הכנת החולה ומשפחתו למוות הקרוב. מתי וכיצד?
 8. שיחות בסוף החיים – העדפות, טיפול מוסדי, פרידה
 9. אבל ומנהגי אבלות

שיטות
צפייה בסרטים, משחקי תפקידים תוך דגש על מתן משוב מותאם ללומד, מטלה רפלקטיבית, לווי חולה מורכב ( הוספיס אונקולוגי/ אי ספיקת לב / als וכד'),קריאה.

מטלות הקורס:
1.לימוד פעיל של מיומנויות תקשורת עפ"י הנושא הנלמד.
2.קריאת חומר תיאורטי בתחום ודיון בקבוצות קטנות.
3.השתתפות במשחקי תפקידים.
4.מטלה של כתיבה רפלקטיבית.

מורי הקורס: ד"ר יואב גינזבורג, ד"ר דניאל אהרונסון, עו"ס עדי יבזורי –אראל