תקשורת

שנה א סמסטר ב

יעד הקורס: הקניית ידע ומיומנויות בתקשורת עם מטופל ככלי להתפתחות מקצועית/אישית.

מטרות הקורס: בתום הקורס המתמחה:

 1. יגדיר מושגי יסוד בתקשורת
 2. יפרט את המטרות של כל חלק במפגש הרפואי
 3. יפרט את הקשיים הצפויים בכל חלק במפגש
 4. ינהל מפגש רפואי בצורה מובנית
 5. ישתמש במיומנויות תקשורת באופן יעיל להתמודדות עם קשיים במפגש

שיטות הוראה:

 1. משחק תפקידים בקבוצה גדולה / עבודה עם שחקן רפואי
 2. משחקי תפקידים בקבוצות קטנות
 3. צפייה בסרטים אקדמיים וסרטי קולנוע
 4. למידה עצמית – תרגול מיומנויות התקשורת שנלמדו בקורס-במרפאה
 5. קריאה משותפת של טקסטים  (שירה וסיפור)  המבטאים את  מורכבות  התקשורת מנקודת מבטו של המטופל
 6. מתן וקבלת משוב על התנסות בכתה ובמרפאה
 7. שקוף התהליכים המקבילים בתקשורת בין מורה- תלמיד לרופא- מטופל

הערכה:

הדגמת צמיחה והתפתחות במהלך הקורס , שתיבדק באמצעות :

 1. משחק תפקידים
 2. הבאת התנסות במרפאה למפגש
 3. מתן משוב למשתתפים והערכה עצמית.

 

מנחי הקורס: ד"ר ענבל ויסברג, עו"ס עדי יבזורי אראל