תוכנית ללימודי המשך

התוכנית ללימודי המשך למתמחים ברפואת המשפחה בטכניון

 

הגישה הפדגוגית העומדת ביסוד התוכנית ללימודי המשך למתמחים רואה במורים ובמתמחים שותפים בבניית תוכניות הלימוד, מעקב אחרי איכותן, הערכת הלמידה, הלומדים והמורים, ושאיפה מתמדת להתחדשות ויצירתיות.

מטרת התוכנית היא להוות מצע לימודי וחינוכי לצמיחת רופא משפחה, הפועל ומטפל בהקשר של הפרט, המשפחה והקהילה, מתוך גישה ערכית , מקצועית, מדעית, לומדת וחוקרת.

ייחודה של התוכנית ללימודי המשך בחוג לרפואת משפחה בחיפה מתבטא בין השאר ב:

  • התמקדות בצורכי המתמחה: תכני הקורסים נבנים במשותף עם המתמחים ומשובי הלומדים מהווים נדבך חשוב בבניית הסילבוסים
  • מתמחים המתחילים יחד את התוכנית ללימודי המשך מהווים לא רק קבוצת לימוד, אלא גם קבוצה חברתית, התורמת להתפתחות האישית והמקצועית של חבריה ומהווה מקור תמיכה להם לאורך מסלול ההתמחות
  • הלמידה מתבצעת בשיטות סדנאיות בקבוצות קטנות ומותאמת לשלב המקצועי וההתפתחותי של חברי הקבוצה