רפואת משפחה חברתית – שותפות רפואה – קהילה

רפואת משפחה חברתית- שותפות רפואה- קהילה קורס בחירה, לימודי המשך מתמחים ברפואת משפחה, טכניון, ימי ד', בשעות 12-13.15, סימסטר ב' תשע"ח רציונאל הקורס   קידום בריאות על ידי עידוד שותפות רפואה- קהילה, מעורבות חברתית ומנהיגות שיתופית. מטרות הגברת מודעות לייחודה של רפואת המשפחה כרפואה כוללנית המתייחסת לבריאות אדם במשפחה ובחברה בהתאם לרצונו ולדעתו, ולייחוד רופא/ת המשפחה במשפחה ובקהילה. היכרות עם כוחות השפעה על בריאות אדם, משפחה וקהילה, עידוד לחשיבה ביקורתית ויצירתית, קידום מעורבות חברתית...
More

התמודדות עם דילמות אתיות ברפואת משפחה

התמודדות עם דילמות אתיות ברפואת משפחה שנה ג' – סמסטר ב', תשע"ח   "אחת הצרות הגדולות של דורנו נעוצה בכך שהרגלי החשיבה שלנו אינם משתנים באותה מהירות שבה משתנות הטכניקות שאנו מפתחים, לפיכך, ככל שגדלה מיומנותנו כך פוחתת חוכמתנו". (ברטרנד ראסל)   יעדים: פיתוח מודעות לזיהוי דילמות אתיות העולות בעבודה היומיומית בקליניקה פיתוח מודעות למחויבות המקצועית של מקצוע הרפואה בחברה הדמוקרטית פיתוח מיומנות להבנת דילמות אתיות, ניתוחן וקבלת החלטה המבוססת על ערכים (של המטופל, הרופ...
More

משפחה אישית

משפחה אישית שנה ב' – סמסטר ב' קורס משפחה אישית מבוסס על ה הגישה הנרטיבית, הסיפורית הנשענת על מספר עקרונות 1 . עקרון המשמעות- המשמעות שאדם נותן לחוויות ולהתנסויות שהוא עובר. עיקרון הרב-סיפוריות- נובע מהעיקרון שלמציאות ישנם סיפורים ומשמעויות רבים. עקרון ההבניה החברתית- האדם נולד לתוך חברה ותרבות, והמשמעויות שהוא נותן לסיפור חייו מושפעות מהמשמעויות הרווחות בחברה שבה נולד. עקרון השפה כמעצבת מציאות- בתהליך של הענקת משמעות למאורעות חייו של האדם או ברקימת ה"סיפור" שלו, יש משמעות לשפ...
More

קורס EBM

יעדי הקורס לסייע למתמחים להיות life long learners עצמאיים בעלי מיומנויות שיעזרו להם להישאר מעודכנים באופן יעיל לדעת להשתמש ב EBM לפתרון מהיר של בעיות בעשייה היום יומית מטרות הקורס במהלך הקורס הלומד: יעלה שאלות בקשר לטיפול בחוליו יכיר את סוגי המחקרים השונים על יתרונותיהם וחסרונותיהם ויחליט מהי שיטת המחקר המתאימה ביותר לשאלות שעל הפרק יבצע חיפושים במאגרי מידע ממוחשבים למציאת תשובות לשאלות שונות יקרא ויעריך באופן בקורתי מאמרים כדי למצוא תשובות לשאלות ילמד ויידע ל...
More

באלינט

מטרת הקורס:   מטרתה של קבוצת באלינט היא לאפשר למתמחים להעמיק את הטיפול בחוליהם, תוך הבנת התהליכים הבאים: רגשותיו של הרופא המטפל במפגש הרפואי והשפעתם על המפגש חשיבות השיתוף ברגשות עם עמיתים כדרך למניעת שחיקה ולשיפור הטיפול העמקת המודעות להשפעת החולה ו/או משפחתו על עבודת הרופא היכולת להבחין בדילמות העולות מתוך הקשר רופא-חולה, במצבים ספציפיים שיטת ההוראה ומהלך השיעור:    במפגש, מעלה אחד המתמחים דילמה בה הוא מתלבט. מגוון התחומים הוא רחב: יחסי רופא-חולה, קשיי הרופא בהתמודדות עם...
More

תקשורת עם חולים בסוף החיים

הקורס יעסוק בתקשורת עם חולים ומשפחותיהם הסובלים מתחלואה המאיימת על החיים, תוך דגש על חולים סופניים ועל חולים קשישים הנמצאים בשלב האחרון לחייהם. מטרתו של הקורס לפתח אצל המתמחה מודעות לתחושות שמתעוררות בו בבואו לטפל בחולים אלו ובבני משפחותיהם. המתמחה ירכוש וישפר מיומנויות תקשורת להן יידרש כרופא משפחה תוך ערנות לחסמים אישיים, משפחתיים ולקונטקסט חברתי ותרבותי.  מטרות: בסיום הקורס הלומד : יכיר את ההקשרים החברתיים התרבותיים למצבי סוף החיים ויגבש עמדה אישית. יזהה את הקשיים הרגשיים והאישיי...
More

קורס IMS

טיפול בכאב ממקור שרירי (מיופסציאלי) תשע"ח - קורס בחירה, סמסטר ב' רקע: כאב היא אחת התלונות השכיחות ביותר ברפואה ראשונית. כאב ממקור מיופסיאלי אחראי ליותר מ- 90% מאפיזודות הכאב ברפואה ראשונית. דיקור יבש (IMS) הינה טכניקה יעילה, זמינה, קלה לביצוע, בטוחה ומגובה ב EBM לטיפול בכאב מיופסציאלי יעדי הקורס: הלומדים בקורס ירכשו ידע באבחון כאב ממקור מיופסציאלי וכן יוכשרו לטפל בכאב זה בטכניקה של דיקור יבש בסיסי (מקביל לקורס "20 Best" בדיקור יבש בסיסי של החברה לרפואת שריר-שלד) ...
More

מחלות שכיחות

קורס מחקר ברפואת המשפחה תשע"ח שיעור חובה סמסטר ב', שנה א' יעדי הקורס: הקורס יקנה למתמחה מיומנות בסיסית במחקר ברפואת משפחה . מטרות: בסיום הקורס, המתמחה יהיה מסוגל: לעצב שאלת מחקר העולה מהקליניקה. לבחור שיטת מחקר המתאימה לשאלת המחקר. לנסח מטרות והשערות למחקר. לבצע סקירת ספרות בהתאם למילות מפתח. לכתוב פרק  מהרקע המדעי למחקר. לאפיין את אוכלוסיית המחקר. לתכנן את דגימת המשתתפים במחקר. להגדיר את משתני המחקר באופן מושגי ובאופן תפעולי. לבחור באופן מושכל ומנומק ...
More

התנסות אינטגרטיבית

מטרות הקורס:התנסות אינטגרטיבית, ביו-פסיכו-סוציאלית, תוך שימוש במיומנויות תקשורת במפגש רופא-חולה. *בתום הקורס המתמחה יהיה מסוגל: לאבחן בעיות קליניות שכיחות ברפואה ראשונית תוך שימוש במיומנויות תקשורת. לבצע אבחון אינטגרטיבי (ביו-פסיכו-סוציאלי) של המטופל. להציע טיפול מתאים וממוקד לבעיית המטופל בראיה כוללנית של האספקטים הביו-פסיכו-סוציאליים ומיומנויות תקשורת. להציג מידע קליני רלוונטי לבעיה השכיחה על סמך סקירת ספרות עדכנית להיכנס לתפקיד החולה לתת ולקבל משוב לתרגל הקשבה פעילה ...
More