למידה מבוססת בעיות קליניות

מדריכים דנה זליגמן, יואב גינזבורג, רוית כהן – בן נון   יעד: המתמחה ירכוש גישה, ידע ומיומנות בפתרון בעיות קליניות.   מטרות: המתמחה יזהה ויגדיר בעיות קליניות של מטופליו המתמחה ישתמש במקורות מידע רלבנטיים לפתרון הבעיות המתמחה ירכוש ויתרגל שיטות לימוד עצמי ולמידת עמיתים שיטות: למידה דרך סיפורי מקרה קליניים שיוצגו ע"י המדריכים והלומדים. הלומדים: יזהו בעיות מרכזיות של המטופל יתרגלו חציבת מידע יתרגלו למידת עמיתים בקבוצות קטנות יתרגלו...
More

רפואה פליאטיבית

יעד הקניית ידע, גישה ומיומנויות טיפול ברפואה פליאטיבית, רפואת סוף חיים והוספיס בית. במסגרת הקורס נלמדות הסוגיות המרכזיות של פליאציה וטיפול בסוף החיים, ובמהלכו מתנסים הלומדים בליווי מטופלים במסגרת הוספיס בית והיחידה להמשך טיפול. מטרות בסיום הקורס המתמחים יכירו את עקרונות הטיפול הפליאטיבי, הכוללני: טיפול בתסמיני גוף, נפש, משפחה, בהתאם לערכיו של האדם המטופל ותפיסתו את רווחתו ואיכות חייו. יכירו את עקרונות עבודת צוות בין מקצועי- רפואה, סיעוד, רווחה ורוח, כפי שמיושמים בעבודת צוותי הוס...
More

הרופא המטופל והסיפור – רפואה נרטיבית

תיאור כללי: המשתתפים בקורס יפתחו מיומנויות נרטיביות , של הקשבה, ייצוג (כתיבה) ורפלקציה דרך העמדת הסיפור במרכז חוויית הטיפול הרפואי. הקורס הינו תהליכי ואנו תקווה שנגלה בו את הכוח הטרנספורמטיבי והמרפא של הסיפור למטופל , לרופא וליחסים ביניהם. בקורס נעשיר את חוויית הקריאה של טכסטים ספרותיים דרך קריאה צמודה, נתאמן בכתיבה רפלקטיבית ואוטוביוגרפית, נכתוב בקולו של המטופל ונשמע סיפורי מטופלים ומטפלים. בנוסף נתאמן בראיונות נרטיביים ושאלות המזמינות שינוי. נושאים מרכזיים יכללו: אמפטיה, חמלה, אתיקה נרטיבית...
More

הכנה לשלב ב

שם הקורס: הכנה לשלב ב' שיעור בחירה – סמסטר א' וסמסטר ב'   יעדי הקורס: הכנה מכלולית ומיטבית לבחינת שלב ב' ברפואת המשפחה   מטרות: עם סיום הקורס: המתמחה ישלוט במבנה הבחינה ובדרישות הייחודיות לכל תחנה. המתמחה יבין את עקרונות הבחינה וישלוט במיומנויות המענה והתקשורת הנדרשות לכל תחנה. המתמחה יידע להתמודד עם נושאים קליניים מגוונים ועם מצבי דחק שונים שעשויים להופיע במבחן.   שיעורי הקורס: 1)       הצגת מבנה המבחן, דרכי למידה. 2)       שאלות גדולות - מגוון...
More

ארגון הפרקטיקה

ארגון הפרקטיקה- שנה ד מטרות: 1. הקניית ידע, גישה ומיומנות, במטרה לשפר באופן מתמיד את המרכיבים השונים במתן שירות הבריאות בפרקטיקה הרפואית בקהילה, בסטנדרטים הגבוהים ביותר. 2. מתן ידע וכלים אשר יעזרו למתמחה להתכונן לפרק ארגון הפרקטיקה בבחינת שלב ב'. 3. חשיפה לרופאי משפחה בכירים ולדרכי התמודדותם עם ארגון הפרקטיקה, במסגרות השונות של העבודה - המרפאה העירונית, המרפאה הכפרית והמרפאה העצמאית. יעדים (objectives): בתום הקורס, המתמחה ידע לנצל את משאבי המערכת הרפואית על מנת לאפשר טיפול רפואי מיטבי ...
More

למידה מבוססת בעיות קליניות

למידה מבוססת בעיות קליניות מדריכים דנה זליגמן, יואב גינזבורג, רוית כהן – בן נון   יעד: המתמחה ירכוש גישה, ידע ומיומנות בפתרון בעיות קליניות.   מטרות: המתמחה יזהה ויגדיר בעיות קליניות של מטופליו. המתמחה יעמיק ידע קליני בנושאי ליבה ברפואת המשפחה. המתמחה יכיר וישתמש במקורות מידע איכותיים ורלבנטיים לפתרון הבעיות. המתמחה ירכוש ויתרגל שיטות לימוד עצמי ולמידת עמיתים. שיטות: למידה דרך סיפורי מקרה קליניים שיוצגו ע"י המדריכים והלומדים. הלומ...
More

קורס בריאות הנפש ב

קוריקולום קורס בריאות הנפש ב' מורים דר' מיכל שקד, מר חזי יזרעאלי יעד המתמחה ירכוש גישה ביופסיכוסוציאלית לטיפול בהפרעות שכיחות בבריאות הנפש במרפאה ראשונית. מטרות בתום הקורס המתמחה: יאבחן בעיות שכיחות מתחום בריאות הנפש מתוך התמונה הכוללת שמציג המטופל. יעריך את רמת התפקוד של המטופל. ישתמש בטכניקות תקשורת מתאימות על מנת להגביר הבנה ושיתוף פעולה מצד המטופל. יבדוק ויבין את הקונטקסט המשפחתי של המטופל ואת הקשר ההדדי בינו ובין ההפרעה שמציג המטופל. יבנה תכנית טיפולית תו...
More

קורס מחקר ברפואת המשפחה

יעדי הקורס:  הקורס יקנה למתמחה מיומנות בסיסית במחקר ברפואת משפחה . מטרות: בסיום הקורס, המתמחה יהיה מסוגל: לעצב שאלת מחקר העולה מהקליניקה. לבחור שיטת מחקר המתאימה לשאלת המחקר. לנסח מטרות והשערות למחקר. לבצע סקירת ספרות בהתאם למילות מפתח. לכתוב פרק  מהרקע המדעי למחקר. לאפיין את אוכלוסיית המחקר. לתכנן את דגימת המשתתפים במחקר. להגדיר את משתני המחקר באופן מושגי ובאופן תפעולי. לבחור באופן מושכל ומנומק את שיטת איסוף הנתונים המתאימה למחקר. לבחור את כלי המחקר. ...
More

גישה למטופל קשיש במרפאה

יעד  רכישת ידע ומיומנות בגישה לחולה הקשיש וטיפול בבעיות שכיחות בקשישים בקהילה על ידי רופא המשפחה. מטרות הקורס בתום הקורס המתמחה יוכל: לתאר את הגישה לאבחון וטיפול בבעיות שכיחות במטופל הקשיש הכוללת  איסוף מידע ביו-פסיכו-סוציאלי, בדיקה גופנית מכוונת לבעיה, פירוט אבחנה מבדלת ואפשרויות טיפוליות תוך כדי קביעת סדרי עדיפות. לפרט את השינויים הפיזיולוגים המתרחשים בזיקנה. לתרגל ולהשתמש בכלים שכיחים ושימושיים במרפאה להערכה תפקודית וקוגניטיבית של הקשיש. יכיר את הסינדרומים הגריאטרים ויוכל...
More