קורס EBM

יעדי הקורס לסייע למתמחים להיות life long learners עצמאיים בעלי מיומנויות שיעזרו להם להישאר מעודכנים באופן יעיל לדעת להשתמש ב EBM לפתרון מהיר של בעיות בעשייה היום יומית מטרות הקורס במהלך הקורס הלומד: יעלה שאלות בקשר לטיפול בחוליו יכיר את סוגי המחקרים השונים על יתרונותיהם וחסרונותיהם ויחליט מהי שיטת המחקר המתאימה ביותר לשאלות שעל הפרק יבצע חיפושים במאגרי מידע ממוחשבים למציאת תשובות לשאלות שונות יקרא ויעריך באופן בקורתי מאמרים כדי למצוא תשובות לשאלות ילמד ויידע ל...
More

באלינט

מטרת הקורס:   מטרתה של קבוצת באלינט היא לאפשר למתמחים להעמיק את הטיפול בחוליהם, תוך הבנת התהליכים הבאים: רגשותיו של הרופא המטפל במפגש הרפואי והשפעתם על המפגש חשיבות השיתוף ברגשות עם עמיתים כדרך למניעת שחיקה ולשיפור הטיפול העמקת המודעות להשפעת החולה ו/או משפחתו על עבודת הרופא היכולת להבחין בדילמות העולות מתוך הקשר רופא-חולה, במצבים ספציפיים שיטת ההוראה ומהלך השיעור:    במפגש, מעלה אחד המתמחים דילמה בה הוא מתלבט. מגוון התחומים הוא רחב: יחסי רופא-חולה, קשיי הרופא בהתמודדות עם...
More

תקשורת עם חולים בסוף החיים

הקורס יעסוק בתקשורת עם חולים ומשפחותיהם הסובלים מתחלואה המאיימת על החיים, תוך דגש על חולים סופניים ועל חולים קשישים הנמצאים בשלב האחרון לחייהם. מטרתו של הקורס לפתח אצל המתמחה מודעות לתחושות שמתעוררות בו בבואו לטפל בחולים אלו ובבני משפחותיהם. המתמחה ירכוש וישפר מיומנויות תקשורת להן יידרש כרופא משפחה תוך ערנות לחסמים אישיים, משפחתיים ולקונטקסט חברתי ותרבותי.  מטרות: בסיום הקורס הלומד : יכיר את ההקשרים החברתיים התרבותיים למצבי סוף החיים ויגבש עמדה אישית. יזהה את הקשיים הרגשיים והאישיי...
More

התנסות אינטגרטיבית

מטרות הקורס:התנסות אינטגרטיבית, ביו-פסיכו-סוציאלית, תוך שימוש במיומנויות תקשורת במפגש רופא-חולה. *בתום הקורס המתמחה יהיה מסוגל: לאבחן בעיות קליניות שכיחות ברפואה ראשונית תוך שימוש במיומנויות תקשורת. לבצע אבחון אינטגרטיבי (ביו-פסיכו-סוציאלי) של המטופל. להציע טיפול מתאים וממוקד לבעיית המטופל בראיה כוללנית של האספקטים הביו-פסיכו-סוציאליים ומיומנויות תקשורת. להציג מידע קליני רלוונטי לבעיה השכיחה על סמך סקירת ספרות עדכנית להיכנס לתפקיד החולה לתת ולקבל משוב לתרגל הקשבה פעילה ...
More

למידה מבוססת בעיות קליניות

מדריכים דנה זליגמן, יואב גינזבורג, רוית כהן – בן נון   יעד: המתמחה ירכוש גישה, ידע ומיומנות בפתרון בעיות קליניות.   מטרות: המתמחה יזהה ויגדיר בעיות קליניות של מטופליו המתמחה ישתמש במקורות מידע רלבנטיים לפתרון הבעיות המתמחה ירכוש ויתרגל שיטות לימוד עצמי ולמידת עמיתים שיטות: למידה דרך סיפורי מקרה קליניים שיוצגו ע"י המדריכים והלומדים. הלומדים: יזהו בעיות מרכזיות של המטופל יתרגלו חציבת מידע יתרגלו למידת עמיתים בקבוצות קטנות יתרגלו...
More

רפואה פליאטיבית

יעד הקניית ידע, גישה ומיומנויות טיפול ברפואה פליאטיבית, רפואת סוף חיים והוספיס בית. במסגרת הקורס נלמדות הסוגיות המרכזיות של פליאציה וטיפול בסוף החיים, ובמהלכו מתנסים הלומדים בליווי מטופלים במסגרת הוספיס בית והיחידה להמשך טיפול. מטרות בסיום הקורס המתמחים יכירו את עקרונות הטיפול הפליאטיבי, הכוללני: טיפול בתסמיני גוף, נפש, משפחה, בהתאם לערכיו של האדם המטופל ותפיסתו את רווחתו ואיכות חייו. יכירו את עקרונות עבודת צוות בין מקצועי- רפואה, סיעוד, רווחה ורוח, כפי שמיושמים בעבודת צוותי הוס...
More

הרופא המטופל והסיפור – רפואה נרטיבית

תיאור כללי: המשתתפים בקורס יפתחו מיומנויות נרטיביות , של הקשבה, ייצוג (כתיבה) ורפלקציה דרך העמדת הסיפור במרכז חוויית הטיפול הרפואי. הקורס הינו תהליכי ואנו תקווה שנגלה בו את הכוח הטרנספורמטיבי והמרפא של הסיפור למטופל , לרופא וליחסים ביניהם. בקורס נעשיר את חוויית הקריאה של טכסטים ספרותיים דרך קריאה צמודה, נתאמן בכתיבה רפלקטיבית ואוטוביוגרפית, נכתוב בקולו של המטופל ונשמע סיפורי מטופלים ומטפלים. בנוסף נתאמן בראיונות נרטיביים ושאלות המזמינות שינוי. נושאים מרכזיים יכללו: אמפטיה, חמלה, אתיקה נרטיבית...
More

גישה למטופל קשיש במרפאה

יעד  רכישת ידע ומיומנות בגישה לחולה הקשיש וטיפול בבעיות שכיחות בקשישים בקהילה על ידי רופא המשפחה. מטרות הקורס בתום הקורס המתמחה יוכל: לתאר את הגישה לאבחון וטיפול בבעיות שכיחות במטופל הקשיש הכוללת  איסוף מידע ביו-פסיכו-סוציאלי, בדיקה גופנית מכוונת לבעיה, פירוט אבחנה מבדלת ואפשרויות טיפוליות תוך כדי קביעת סדרי עדיפות. לפרט את השינויים הפיזיולוגים המתרחשים בזיקנה. לתרגל ולהשתמש בכלים שכיחים ושימושיים במרפאה להערכה תפקודית וקוגניטיבית של הקשיש. יכיר את הסינדרומים הגריאטרים ויוכל...
More

קליניקה לשלב א

יעדי הקורס: מעבר בהצלחה של כל המתמחים בקורס את בחינת שלב א' בהתמחות ברפואת משפחה מטרת הקורס: להכין את המתמחים לבחינת שלב א' בדגש על העקרונות הבאים: שיפור המיומנות בפתרון שאלות רב בררתיות. שיפור המיומנויות בפיענוח תרשימי אק"ג, אודיוגרמות וצילומי חזה. שימוש מושכל בידע עיוני לצורך פתרון שאלות בהתאם לדרישות הבחינה. הכרות מעמיקה עם ההנחיות הקליניות העדכניות בתחומים מגוונים הרלוונטיים לרפואת משפחה. הפחתת רמת החרדה בזמן הבחינה . היקף החומר לבחינה רב ורק חלקו ידון במסגרת הקו...
More