יחידת המחקר

יחידת המחקר במחלקה לרפואת המשפחה

שירותי בריאות כללית, מחוז חיפה וגליל מערבי

אודות

יחידת המחקר במחלקה לרפואת המשפחה:

 • תאגד ידע ומחקר בתחום רפואת המשפחה, תהיה בו פעילות מחקרית שוטפת ויהיה חממה לגידול וקידום מומחים ומתמחים חוקרים העוסקים בחקר רופאת המשפחה.
 • תאפשר קרקע ותשתית לקידום תקשורת בין מומחים ומתמחים החוקרים ברפואת המשפחה.
 • תשאף להרחיב את השורות של חבריה, ולגייס את מיטב החוקרים, להשיג מקורות כספיים לצורך מלגות וקרנות מחקר לעידוד מחקר, על מנת לקדם את המחקר והמצויינות האקדמית של היחידה.

קורס מחקר ברפואת משפחה

אחד מיסודות המצוינות ברפואה בכלל וברפואת המשפחה בפרט הוא העיסוק במחקר. כתיבת פרוטוקול מחקר, הינו תנאי מרכזי להשלמת חובות בקורס הדיפלומה במחלקה לרפואת משפחה בחיפה וקבלת תואר מומחה.

קורס מחקר יקנה למתמחה מיומנות בסיסית במחקר ברפואת משפחה . קורס זה נועד לפתח חשיבה מדעית ולהקנות ידע ומיומנויות בתכנון מחקר ובעריכתו. במהלך הקורס יילמדו מושגים ועקרונות של ביצוע מחקר, שלבים ושיטות בתכנון וביצוע המחקר. ילובנו סוגיות מתודולוגיות ואתיות בביצוע מחקר ברפואת משפחה.

מטרות:

בסיום הקורס, המתמחה יהיה מסוגל:

 • לעצב שאלת מחקר העולה מהקליניקה.
 • לבחור שיטת מחקר המתאימה לשאלת המחקר.
 • לנסח מטרות והשערות למחקר.
 • לבצע סקירת ספרות בהתאם למילות מפתח.
 • לכתוב פרק  מהרקע המדעי למחקר.
 • לאפיין את אוכלוסיית המחקר.
 • לתכנן את דגימת המשתתפים במחקר.
 • להגדיר את משתני המחקר באופן מושגי ובאופן תפעולי.
 • לבחור באופן מושכל ומנומק את שיטת איסוף הנתונים המתאימה למחקר.
 • לבחור את כלי המחקר.
 • לזהות הטיות בתכנון מחקר.
 • להכיר אתיקה של ביצוע מחקרים כולל מנגנון ועדת הלסינקי.

פרסומים

 

בעלי תפקידים

 • ד"ר ענבר לבקוביץ
  מנהלת יחידת מחקר
  החוג לרפואת משפחה
  הפקולטה לרפואה, טכניון

Inbar.lev2@gmail.com

 

 • בלה ריסין
  מתאמת מחקר
  המחלקה לרפואת המשפחה
  מחוז חיפה וגליל מערבי

shbellary@clalit.org.il