רפואה משלימה

היחידה לרפואה משלימה ומסורתית

ערן בן-אריה MD, מנהל היחידה לרפואה משלימה ומסורתית
eranben@netvision.net.il

היחידה לרפואה משלימה ומסורתית נוסדה בשנת 2001 ופועלת במסגרת המחלקה לרפואת משפחה בשירותי בריאות כללית, מחוז חיפה והגליל המערבי, ובפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט, הטכניון, חיפה. היחידה פועלת לשם יצירת מפגש, הפריה הדדית ושילוב של רפואת המשפחה והרפואה המשלימה בתחומי המחקר, ההוראה והקליניקה. החזון של קשב, פתיחות ודיאלוג בין רפואת המשפחה והרפואה המשלימה מתבסס על המחויבות למחקר מדעי ויושרה ועל הזיקה של שני העולמות לתפיסת עולם כוללנית המתייחסת למורכבות הגופנית, נפשית, רוחנית וחברתית באדם.

פעילות היחידה לרפואה משלימה ומסורתית מכוונת להעצמה של המחקר וההוראה ברפואה אינטגרטיבית-משולבת ונעשית בשיתוף פעולה עם מחוז חיפה והגליל המערבי בשירותי בריאות כללית, הפקולטה לרפואה בטכניון ושירותי כללית משלימה בשירותי בריאות כללית. ביחידה פעילים מתמחים ומומחים ברפואת המשפחה בחיפה האמונים על פיתוח תוכנית ההוראה והמחקר ובהם ד"ר ערן בן-אריה, ד"ר משה פרנקל, ד"ר אמנון אורן, ד"ר רותי מרגלית, ד"ר איל יעקבסון, מנהל המחלקה ומומחים ומתמחים נוספים. היחידה לרפואה משלימה ומסורתית פועלת בשיתוף פעולה עם מוסדות מחקר והוראה בישראל ובעולם לרבות מרכזי מחקר אקדמיים המאוגדים בקונסורציום לרפואה משלימה בארה"ב.

פעילות ההוראה כוללת הרצאות בכנסים רפואיים וקורסי הוראה המיועדים לסטודנטים בפקולטות לרפואה ולרופאים במסגרת תוכנית ההתמחות לרופאי משפחה, לימודי המשך וקורסי העשרה בטכניון, בבתי חולים ובשירותי בריאות כללית. הפעילות כוללת הוראה במסגרת קורסי מבוא לאחיות, לימודי מחקר ברפואה אינטגרטיבית לסטודנטים ברפואה משלימה והדרכה של סטודנטים לתואר שני בבית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת חיפה.

פעילות המחקר מתמקדת בבחינה של אופי והיקף השימוש ברפואה משלימה ומסורתית בקרב מטופלים הפונים למרפאות בקהילה. במחקרים אלה נבחנות ציפיות מטופלים, רופאים ומטפלים ברפואה משלימה בהקשר של הדיאלוג מטופל-רופא-מטפל. נבחנים היבטים של יעילות הטיפול המשלים, סיכונים, בטיחות, אינטראקציות בין טיפול תרופתי ומשלים, איכות המוצר וסוגיות של רישוי, הכשרה ואתיקה של המטפל ברפואה משלימה. נבחנות סוגיות של העצמת המטופל, הרופא ואיש הצוות במרפאה בהקשר של מודעות לאורח חיים וקשב פנימי (mindfulness). המחקר כולל נושאים ברפואת צמחים וטיפול מסורתי ומתייחס למאפיינים הבין-תרבותיים באוכלוסייה היהודית והערבית בישראל. מחקרים נוספים מתמקדים בפיתוח מודל המשלב רפואה משלימה וגישה גופנית-נפשית-חברתית-רוחנית לטיפול ברפואת המשפחה ובתחומי האונקולוגיה, פסיכיאטריה, דרמטולוגיה, רפואת נשים ורפואת ילדים. נבחנות אפשרויות ליישום המודל המשולב במסגרת מרפאה ניסיונית מחקרית בקהילה.