רפואת משפחה חברתית – שותפות רפואה – קהילה

רפואת משפחה חברתית- שותפות רפואה- קהילה

קורס בחירה, לימודי המשך מתמחים ברפואת משפחה, טכניון, ימי ד', בשעות 12-13.15, סימסטר ב' תשע"ח

רציונאל הקורס  

קידום בריאות על ידי עידוד שותפות רפואה- קהילה, מעורבות חברתית ומנהיגות שיתופית.

מטרות

הגברת מודעות לייחודה של רפואת המשפחה כרפואה כוללנית המתייחסת לבריאות אדם במשפחה ובחברה בהתאם לרצונו ולדעתו, ולייחוד רופא/ת המשפחה במשפחה ובקהילה. היכרות עם כוחות השפעה על בריאות אדם, משפחה וקהילה, עידוד לחשיבה ביקורתית ויצירתית, קידום מעורבות חברתית, שותפות טיפולית ומנהיגות שיתופית.

הלמידה תיעשה בעבודה סדנאית, בקבוצות קטנות, על ידי התנסות חוויתית וחקר.

פירוט המפגשים:

 

 • 07.03.2018- פנים- פני רופא/ת משפחה, פני רפואת המשפחה, קהילה, היכרות, לאן פנינו?

 

 • 14.03.2018- בריאות ברפואת משפחה- גישה כוללנית, בריאות גוף, נפש, רווחה ורוח, עבודת צוות, גישה רפואית חברתית

21.03.2018- כנס איגוד ע"ש שבתאי בן מאיר

 • 28.03.2018- רפואה יצירתית- נרטיב של רופא/ת משפחה

4.04.2018- פסח

 • 11.04.2018- רפואה ומשפחה- זהות אישית ומקצועית,

18.04.2018- יום הזיכרון

 • 25.04.2018- זכות- זכויות אדם וזכות לבריאות
 • 02.05.2018- קהילה
 • 09.05.2018- צרכים
 • 16.05.2018- אתיקה רפואית וקהילה
 • 23.05.2018- פערים בבריאות
 • 30.05.2018- שותפות ומנהיגות שיתופית
 • 06.06.2018- יוזמות
 • 13.06.2018- יוזמות נוספות
 • 20.06.2018- סיכום

מורי הקורס: פרופ' רותי מרגלית, ד"ר איריס שושני הלביץ