תוכנית ללימודי המשך

  • לצפייה בסילבוס הקורס הקש על השיעור המבוקש במערכת השעות.
  • ניתן להירשם לקורסי הבחירה במערכת השעות.