פתוח סגל

יעדים ותוכנית פיתוח סגל 2017

רכזת פיתוח סגל – ד"ר דקלה אגור כהן

מטרת תכנית פיתוח סגל: הכשרת סגל המחלקה לתפקידיו השונים בתחומי ההוראה, המחקר והניהול.

שלבי התוכנית:

 1. מיפוי יעדים.
 2. בניית תכנית פעולה רב שנתית.
 3. הערכת התוכנית.

פירוט שלבי התוכנית:

 1. הגדרת הפעילות המחלקתית הקיימת בתחום פיתוח סגל.
 2. הרחבת הפעילות המחלקתית בתחום פיתוח סגל: פיתוח מיומנויות הוראה ומחקר.
 3. בניית מערכת הערכה: הגדרת קריטריונים, הבניית כלים, יצירת מסגרת.
 4. גיוס חברי סגל חדשים: הגדרת קריטריונים.
 5. איתור מתמחים מתאימים, עזרה והכוונה בבניית מסלולי קידום אישיים.
 6. הבניית שתוף פעולה עם מוסדות הגג (טכניון, מחוז, חימ"ר) בתחום פיתוח סגל.

ביצוע:

 1. פיתוח מיומנויות הוראה:
 • סדנאות לשיפור הוראה: כנס קיסריה, מפגשי פיתוח סגל.
 • קורסי פסג"ה (שני רופאי משפחה בשנה) וקורסי פיתוח סגל אחרים (על חשבון הקתדרה לחינוך רפואי- מחוז)
 • קורס מנטורים של בי"ח כרמל, לסכם עם ד"ר דבי זיסמן, יו"ר לאקדמיה ומחקר, לצירוף אנשי סגל המחלקה לקורס.
 • הוראה פרטנית – ציוות לאנשי סגל בכירים, הדרכה ומתן משוב.
 • משוב עמיתים, צפייה במפגש או יותר על ידי מורים עמיתים בתוכנית לימודי ההמשך
 • שיפור שיטות הוראה בקבוצות קטנות.
 • משוב להצגה בכנסים.
 • איתור כנסים מעניינים בארץ ובעולם ולכוון מומחים ומתמחים מתאימים להשתתף בהם.
 1. פיתוח מיומנויות מחקר ופיתוח יחידת המחקר:
 • הוראת קורס מחקר למתמחי שנה א', הקורס פתוח גם לסגל המומחים.
 • דגש על מחקר איכותני, מחקר משולב.
 • מחקר למתמחים –הדרכה צמודה למתמחים שיבחרו להמשיך את הצעת המחקר לכדי מחקר, ציוות מנחה, עזרה בהגשת בקשות להלסינקי, הקדשת ימי ד' בקיץ לצורך ביצוע המחקר.
 1. תמריצים ומלגות :
 2. קביעת קריטריונים לתמיכת המחלקה והמחוז
 • פלושיפ בפרובידנס, רוד איילנד, ארה"ב- משך הפלושיפ 6-10 שבועות. מדובר במלגה לחברי הסגל הבכיר במחלקה, הנמצאים באמצע הקריירה לצורך פיתוח מקצועי ופיתוח מנהיגות בתחום רפואת המשפחה.
 • תמיכת המחלקה בחברי סגל המציגים בכנס בינלאומי
 • תמיכת המחוז במתמחים מצטיינים: מתמחה שיציג הרצאה פרונטאלית/פוסטר בכנס בינלאומי, יזכה להשתתפות של הנהלת המחוז
 • מתמחה שיציג בכנס מדעי בארץ, יקבל מימון של דמי הכנס מהנהלת המחוז
 • הנהלת המחוז מוכנה לעזור במימון קורס הכנה ל- boards/ סדנא / קורסים שונים למתמחים
 1. מערכת גיוס סגל:
 • קריטריונים לגיוס סגל חדש.
 • קריטריונים למינוי מדריכי שלב א'.
 • ניסוח ופרסום מכרזים לתפקידים שונים.
 • התפקידים במחלקה:
  • רכז מתמחים
  • רכז תכנית לימודי המשך למתמחים
  • רכזת תחום פסיכוסוציאלי
  • רכז סטאז'רים
  • רז פיתוח סגל
  • רכזי מתמחים בבי"ח
  • רכז קורס מומחים – CME.
  • רכז סטודנטים
  • רכז מחקר
 1. פיתוח מסלולים אישיים:
 • ראיונות מובנים למסיימי שלב ב' המתאימים להשתלב בפעילות המחלקה
 • שיתוף פעולה עם הנהלת מחוז חיפה וג"מ בקידום מסלולים אישיים.
 • איתור מתמחים עם פוטנציאל להוראה, פיתוח אישי והכוונה לתחומים החשובים במחלקה.

קריטריונים לתמיכת המחלקה

 1. מומחה ברפואת המשפחה או חברי סגל מתחום בריאות הנפש
 2. השתתפות שוטפת ורציפה בהוראה ו/או מחקר ו/או פעילות מיוחדת במחלקה
 3. חוות דעת מצטברת של הנהלת המחלקה
 4. מחויבות להמשך פעילות במחלקה תוך התפתחות אישית בעתיד.

נסיעה לכנס/השתלמות:

 1. מועמד מפתח או מוביל נושא/קורס במחלקה.
 2. ההשתלמות תתרום לפיתוח אישי ובהתאם – לפיתוח הנושא במחלקה.
 3. הצגה בכנס מטעם המחלקה.

 

קריטריונים לבחירת סגל חדש

הגדרות:    

סגל המחלקה – איש סגל העוסק בפעילות הוראתית במחלקה (סטודנטים, סטאז'רים, מתמחים, קורס ההתמחות, קורס מומחים) ובעלי תפקידים מיוחדים במחלקה.

פרחי סגל – מתמחים אשר צורפו למשימות הוראה שונות – הוראה בקורסים בפקולטה, הוראה בקורס מתמחים, הוראה בפרקטיקה – סטודנטים, סטאז'רים.

סגל בעל מינוי אקדמי – איש סגל העוסק בהוראה ובמחקר, אשר מספר פרסומיו ופעילותו בפקולטה לרפואה מאפשרים קבלת מינוי בטכניון, לאחר קבלת המלצת מנהל המחלקה.

 • קריטריונים לבחירת סגל חדש :  

 

 • חוות דעת מדריכי שלב א', ב'.
 • חוות דעת והערכות מורים בתוכנית לימודי המשך
 • פעילות בוועדת הוראה.
 • פעילות הוראתית – כ"פרחי סגל" (סטודנטים – קורס "חשיפה", "מתן מידע קשה", סבב שנה שישית, סטאז'רים), השתתפות בארגון ימי עיון, ביצוע משימות מיוחדות במחלקה. רעיון לקורס או לפיתוח פרויקט אחר במחלקה כולל פירוט התוכנית.
 • הכשרה בהוראה– קורס פיתוח סגל.
 •  
 • מסגרת להפעלת הקריטריונים:
  • פרח סגל המעוניין להשתלב בהוראה שוטפת וקבועה יפנה לרכזת פיתוח סגל, אשר תבדוק האם עונה לקריטריונים ותגיש המלצותיה למנהל המחלקה.
  • איש סגל המעוניין לקבל מינוי בפקולטה ואשר כמות פרסומיו ופעילותו בפקולטה מאפשרים מתן מינוי כזה – יגיש מועמדותו למנהל המחלקה בצירוף קורות חיים על פי פורמט טכניוני.
  • חבר סגל אשר לא עוסק מעל שנתיים רצופות בפעילות שוטפת במחלקה או בפקולטה לרפואה או במחוז מטעם המחלקה, יוצא מרשימת חברי סגל המחלקה.
  •  
 • קריטריונים לבחירת מדריך שלב א' :
  • ותק במומחיות (3 שנים).
  • ראיון שבו יציג המועמד את גישתו להדרכת מתמחה כולל הצגת סביבת העבודה הרלוונטית. כמו כן, יציג המועמד פורטפוליו הכולל תוכנית לפיתוח אישי בעתיד.
  • פעילות הוראתית במרפאה – סטודנטים, סטאז'רים.
  • פעילות/מחויבות למחלקה (שעות הוראה פרונטאלית במחלקה או בפקולטה באופן שוטף, ריכוז נושא/קורס במחלקה לפחות פעם בשנתיים, פעילות חוץ מחלקתית שוטפת מטעם המחלקה).
  • מחקר פעיל או ידע בהוראת מחקר.
  • הערכה מחודשת אחת לשלש שנים. בהערכה זו תילקח בחשבון מחויבות המדריך לפעילות במחלקה בנושא ההדרכה ואיכות ההדרכה על פי נוהלי ההדרכה הקיימים.
  • כמות מטופלים (700 נפשות ומעלה).
  • המלצת רכז המתמחים ומנהל המחלקה.

 

מסגרת לביצוע: מועמד העונה לקריטריונים יגיש מועמדותו למנהל המחלקה. ועדה בראשות מנהל המחלקה, הכוללת את רכז ההתמחות, רכזת פיתוח סגל, איש מדעי ההתנהגות תתכנס ותבדוק ההתאמה למינוי, עפ"י הקריטריונים וכפוף לשיקול דעת הועדה.