בעלי תפקידים

 • פרופ חאלד כרכבי

  חבר קליני

  מנהל המחלקה

  khaledka@clalit.org.il

 • דר' מוטי אלפרן

  רכז מתמחים

  mordechaial@clalit.org.il

 • דר' גלית מנחם צמח

  רכזת התוכנית ללימודי המשך למתמחים ברפואת המשפחה בטכניון

 • דר' דקלה אגור-כהן

  רכזת פתוח סגל במחלקה לרפואת המשפחה

  diklaag@clalit.org.il

 • עדי יבזורי-אראל

  PHD

  עו''ס

  רכזת התחום הפסיכוסוציאלי

  adiiv@clalit.org.il

 • דר' ליעד ורדי

  רכזת סטג'ארים

  liadva@clalit.org.il

 • איילת רוזנברג

  מנהלת אדמנסטרטיבית של המחלקה

  ayeletro@clalit.org.il

 • דר' עמית פורת

  MD MA

  רכז הוראת סטודנטים שנה שישית

  amitpo@clalit.org.il

איילת רוזנברג

מנהלת אדמינסטרטיבית

טלפון 04-8513057/8

פקס 04-8513059

ayeletro@clalit.org.il