בעלי תפקידים

  • פרופ חאלד כרכבי

    חבר קליני

    מנהל המחלקה

    khaledka@clalit.org.il

  • דר' מוטי אלפרן

    רכז מתמחים

    mordechaial@clalit.org.il

  • דר' גלית מנחם צמח

    רכזת התוכנית ללימודי המשך למתמחים ברפואת המשפחה בטכניון

  • דר' דקלה אגור-כהן

    רכזת פתוח סגל במחלקה לרפואת המשפחה

    diklaag@clalit.org.il

  • עדי יבזורי-אראל

    PHD

    עו''ס

    רכזת התחום הפסיכוסוציאלי

    adiiv@clalit.org.il

  • דר' ליעד ורדי

    רכזת סטג'ארים

    liadva@clalit.org.il

  • איילת רוזנברג

    מנהלת אדמנסטרטיבית של המחלקה

    ayeletro@clalit.org.il

  • דר' עמית פורת

    MD MA

    רכז הוראת סטודנטים שנה שישית

    amitpo@clalit.org.il

איילת רוזנברג

מנהלת אדמינסטרטיבית

טלפון 04-8513057/8

פקס 04-8513059

ayeletro@clalit.org.il